Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Samarbete över gränserna för stadens bästa

25 mars 2020 | Kommun & politik, Coronaviruset covid-19
Den styrande majoriteten och det största partiet i opposition i Linköping kan konstatera att Sverige och Linköpings kommun just nu går igenom den största krisen i modern tid. Man ser att det framöver kommer att innebära stora prövningar och det kommer krävas ett stort ansvarstagande och samverkan för att både minska smittspridning av Covid-19 och för att få det viktigaste i samhället att fungera.

Foto: Oskar Lürén

Den styrande majoriteten och det största partiet i opposition i Linköping kommer därför att lägga de stora politiska konflikterna åt sidan och samarbeta för att ta Linköping genom krisen på bästa sätt.

– Politik handlar om olika åsikter, olika perspektiv och olika övertygelse om vilken väg som är rätt för vårt samhälle, men politiken handlar också om ansvar. Ansvar för vår kommunala verksamhet, för våra medarbetare, för kommunens företagare och framförallt ansvar gentemot alla Linköpingsbor. Vi har också ett ansvar för att i tider som kräver det, kunna lägga de stora politiska konflikterna åt sidan och fokusera på att ta vår kommun genom denna svåra tid på absolut bästa tänkbara sätt. Våra olika kompetenser och erfarenheter behövs för att kunna fatta de klokaste av beslut för Linköpingsbornas bästa. Det kommer att komma en tid för politiska konfrontationer igen, men den är inte nu. Nu är tid att stå enade mot Covid-19, säger Niklas Borg, kommunstyrelsens ordförande och gruppledare för Moderaterna.

"Handlar om både liv, hälsa och jobb"

– Vi vill vara med och hantera denna kris för att vi tillsammans, som kommun och med alla invånare, ska klara det här så bra som möjligt. Den här krisen handlar om både liv, hälsa och jobb. Det gäller att de avvägningar vi som ledande företrädare gör tar hänsyn till detta. För oss socialdemokrater är ingångsvärdena i denna krishantering tydliga; säkerställa hur vi på bästa sätt kan följa Folkhälsomyndigheten rekommendationer för att minska smittspridningen, säkra välfärden och mildra effekterna för de arbetstagare som drabbas, säger Kristina Edlund, andre vice ordförande i kommunstyrelsen och gruppledare för Socialdemokraterna.

Kommunens fokus ligger nu på att säkra de samhällskritiska verksamheterna, att se till att Linköpingsbor i behov av stöd och hjälp kan få det även nu samt att se till att barnomsorgen fungerar så att både kommunens och sjukvårdens medarbetare kan fokusera på sina viktiga arbeten.

Stor press på samhället

– Många av våra medarbetare drar redan ett tungt lass och pressen på samhället kommer att bli ännu större under de kommande veckorna. Vi är oerhört tacksamma för deras insatser. De är avgörande för att äldreomsorg, skola och barnomsorg ska fortsätta att fungera så bra det bara går, menar Niklas Borg.

Åtgärder har också vidtagits för att säkerställa beslutsförheten i kommunens politiska organ. Samtliga partier har bland annat gjort en överenskommelse att reducera antalet ledamöter i kommunfullmäktige och fattat beslut om att medge närvaro via distans i våra nämnder. Att kunna upprätthålla demokratiska principer och beslutsförhet är oerhört viktigt.

Budgetarbetet skjuts upp

En annan överenskommelse är att skjuta på budgetprocessen. Därför kommer det planerade fullmäktigebeslutet av Linköpings kommuns budget för 2021 inte att genomföras i maj utan senare i höst, troligtvis i september. Anledningen till detta är både att det i nuläget är svårt att överblicka de ekonomiska konsekvenserna av coronakrisen samt att det inte är demokratiskt försvarbart att behandla så viktiga ärenden när två tredjedelar av ledamöter och ersättare inte är närvarande på fullmäktige.