Samernas nationaldag uppmärksammas

6 februari 2020 | Kommun & politik
Torsdag den 6 februari hissas den samiska flaggan utanför Linköpings stadshus för att uppmärksamma samernas nationaldag.
Samisk flagga

Samernas flagga.

Samernas nationaldag är gemensam för alla samer oavsett nationalitet och firas i hela Sápmi. Datumet den 6 februari är valt för att högtidlighålla minnet av det första samiska landsmötet i Trondheim 1917. Under landsmötet samlades för första gången samer över nationsgränserna för att tillsammans diskutera gemensamma frågor. Den samiska flaggans toner går i röd, blå, grön och gul vilka även är färgerna i den traditionella samiska dräkten. Cirkeln symboliserar solen och månen. Flaggan antogs 1986 liksom den samiska nationalsången Sámi soga lávlla.

Samerna erkändes som urfolk av riksdagen 1977. Gemensamt för urfolk är att de härstammar från folkgrupper som levde i ett område då det koloniserades eller innan nationalstatens bildande.

Nationella minoriteter

Samer är en av Sveriges fem nationella minoriteter. De övriga är judar, romer, sverigefinnar och tornedalingar. De nationella minoritetsspråken är jiddisch, romani chib, finska, samiska och meänkieli.

År 2000 undertecknande Sverige den europeiska ramkonventionen om skydd för nationella minoriteter. Den nationella minoritetslagstiftningen trädde i kraft 2010 och reviderades 2019 med förstärkta rättigheter för nationella minoriteter. I praktiken innebär det att kommunen till exempel ska bidra till att skydda och främja de nationella minoriteternas identitet, kultur och språk. Några sätt att göra det på är att flagga, erbjuda modersmålsundervisning och att bjuda in till samråd.