Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Samordning av skyddsutrustning avvecklas

1 oktober 2021 | Kommun & politik, Covid-19
Sedan våren 2020 har länets kommuner tillsammans med Region Östergötland och Länsstyrelsen Östergötland samordnat sig för att tillgodose länets behov av skyddsutrustning. Nu är den akuta bristsituationen åtgärdad och samordningen har därför avslutats.

Samordningen av skyddsutrustning avvecklas nu. Bild från länslagret sommaren 2020. Foto: Per Olsson

Under våren 2020 uppkom en akut brist på skyddsutrustning i kommunerna med anledning av covid-19. Östergötland fick tidigt en stor spridning av covid-19 och bristen på skyddsutrustning blev akut här innan frågan riktigt hade landat på nationell nivå och innan Socialstyrelsen hade fått uppdraget att även stödja kommunerna med skyddsutrustning via länsstyrelserna.

Linköping samordnare

För att underlätta samverkan inom Östergötland kom länets kommuner tillsammans med Region Östergötland och Länsstyrelsen Östergötland överens om en gemensam struktur för lagerhållning, inköp och fördelning av utrustning. Linköpings kommun tog på sig uppgiften att skapa ett lager och en organisation för inköp till regionens samtliga kommuner.

– På kort tid etablerades ett lager och en struktur för att hantera efterfrågan av skyddsutrustning hos kommunerna. Faktum är att Östergötland var först i Sverige med att skicka hemställan om stöd till nationell nivå, detta tack vare att vi snabbt kom igång och byggde upp en organisation med alla inblandade aktörer regionalt, säger Paul Håkansson, kommundirektör på Linköpings kommun.

Stor brist i början

Inledningsvis var det en stor brist på skyddsutrustning och det fanns en osäkerhet i hur mycket utrustning kommunerna skulle få via egna beställningar. Den gemensamma inköpssamverkan som skapades innebar att kommunerna tillsammans kunde göra större beställningar. Det länsgemensamma lagret i Linköping gav även en trygghet i att det alltid fanns en backup om en akut bristsituation skulle uppstå någonstans i länet.

– Covid-19-pandemin är utan tvivel en av vår tids största utmaningar. Inledningsvis var bristen på skyddsutrustning en av faktorerna som försvårade hanteringen av situationen allra mest. Därför var det extra viktigt att alla inblandade aktörer arbetade tillsammans och hjälptes åt för att säkra en stabil och uthållig materialförsörjning. Vi har ett bra samarbete i Östergötland och det är något som vi ska vara stolta över, säger Jenny Knuthammar, försvarsdirektör på Länsstyrelsen Östergötland.

Text: Per Åhlin, Länsstyrelsen Östergötland