Sanering i Bestorp på väg att avslutas

1 november 2019 | Bygga, bo & miljö
Ett omfattande saneringsarbete vid det före detta sågverket i Bestorp inleddes i februari i år. Nu är arbetet på väg att slutföras.

Drönarbild över området som saneras i Bestorp från den 24 oktober 2019. Foto: Svevia

Det före detta sågverket i Bestorp var verksamt under åren 1903-1958. Impregnering av virke som utfördes på sågverket gjorde att området blev förorenat med dioxiner. Sedan i februari 2019 har arbete med att frakta bort det förorenade sedimentet pågått.

Förorenade massorna bortforslade

I slutet av oktober blev schaktarbetet klart. Det innebär att alla de förorenade massorna nu är uppgrävda och bortforslade. Bortsett från en liten besvärlig yta kring trädrötter ner mot paviljongen vid vattnet.

– Det återstår en restförorening vid den stora eken. Men rena, tätare massor kommer att läggas på för att på så sätt minimera risken för människor och djur att komma i kontakt med den kvarlämnade föroreningen, säger Malin Johansson, projektledare på Miljökontoret.

Utöver det så återstår nu ett omfattande återställningsarbete för att få området i samma ordning som det var innan saneringen. Grunden till ett nytt båthus är klar och den lokala båtklubben står i startgroparna för att bygga båthuset.

Muddring under sommaren

I juni hade muddringsarbetet, det vill säga bortforsling av material under vattnet i sjön, kommit halvvägs. Området framför hamnen blev klart och det som fortfarande återstod var muddringen i den inre viken.

I slutet av augusti blev muddringen i Långviken och den inre viken färdig och botten kunde täckas av ett skyddande gruslager. Återfyllningen kunde fortsätta. Den yta där det nya båthuset ska stå började formas och fundamenten för båthuset började monteras.

I september gick projektet in i en utmanande fas. Ett besvärligt arbete med att utföra schakt, det vill säga forma marken, intill strandkanten och att återställa strandlinjen genomfördes. Grunden för det nya båthuset och vägen in till hamnen började också ta form.

I mitten av november beräknas allt vara färdigt.

Sofie Berlin