Nu ska blanketterna skrotas

10 april 2019 | Kommun & politik
År 2020 ska kommunen vara blankettfri. En satsning som ska gynna Linköpingsborna.

Gustav Berg och Line Weimer arbetar med att göra Linköpings kommun blankettfri.

Linköpings kommun lägger mycket tid på att hantera pappersblanketter, både i servicen till Linköpingsborna och internt. Hur mycket tid den analoga pappersadministrationen kan ta varierar beroende på arbetsplats, men att det är prioriterat att förenkla och förbättra processen står klart. Och snabbt ska det gå.

– Det är ett övergripande mål att vi ska eliminera samtliga blanketter internt och externt under 2020 och det behövs krafttag redan i år, säger Gustav Berg, verksamhetsutvecklare på Digitaliseringsstaben i Linköpings kommun, och berättar att syftet med satsningen är effektivisering och hållbarhet.

Smidigare för Linköpingsborna

 Satsningen innebär att det kommer bli enklare och smidigare för Linköpingsbor att utnyttja kommunens service.

– Om vi slipper onödig administration så kan engagemanget istället handla om själva beslutet och dialogen med medborgaren, menar Gustav.
 
 Det behövs krafttag för att få bort alla blanketter, menar Gustav Berg och Line Weimer.
 
Line Weimer är studentmedarbetare vid Digitaliseringsstaben. Fram till sommaren varvar hon universitetsstudier vid mastersprogrammet IT och management med att få kommunen blankettfri.

– Det tar inte särskilt lång tid att förvandla en pappersblankett till en e-tjänst, det går att göra på 30 minuter. Däremot tar förarbetet mer tid då vi behöver sätta upp ett ramverk för att det ska fungera bra, säger hon.

Över 250 olika blanketter

 
I satsningen Blankettfritt 2020 har man tittat närmare på hur många olika pappersblanketter som möter medborgaren i kontakten med Linköpings kommun. Vissa av dem används mer sällan, andra rasar in i stor mängd. Men många blanketter blir det.

– Vi räknar till runt 250 olika blanketter. Och då är inte de interna medräknade, enbart de som går att hitta på Linkoping.se, säger Gustav.

I vilken ände börjar ni?
– Ett exempel är att vi nu tittar på att digitalisera hela processen gällande skolskjuts. Det är en omfattande hantering av pappersblanketter varje år, säger Line.
 
Text: Fredrik Kliman
Foto: Jeppe Gustafsson