Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Satsning på hemester och lokal besöksnäring

26 juni 2020 | Kommun & politik, Uppleva & göra, Coronaviruset covid-19
Coronapandemin har slagit hårt mot flera delar av näringslivet. En av de värst drabbade branscherna är besöksnäringen. Men när fler nu stannar hemma i Sverige i sommar ser Linköpings kommun att trenden med ett ökat intresse för hemester fortsätter att stiga, inte minst när reserestriktioner för inhemskt resande nu har lyfts.

Ett av många besöksmål i Östergötland är Gamla Linköping. Foto: Maria Hälleberg

Linköpings kommun, genom samhällsbyggnadsnämnden och bygg- och miljönämnden, presenterar därför ett särskilt hemester-paket riktat till besöksnäringen på landsbygden.

– Vi vet att intresset för att besöka Östergötland och Linköping är oerhört stort och vi har väldigt många duktiga entreprenörer i vår kommun. Särskilt stort är intresset för vår fantastiska natur och vårt omland, därför gör vi nu en särskild satsning för att stärka deras konkurrenskraft, säger Muharrem Demirok (C), kommunalråd och ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Hemester

Verksamheter inom besöksnäringen på landsbygden ska kunna räkna med att få extra mycket stöd under denna svåra period. Många av dessa entreprenörer lockar redan idag många besökare och är en viktig del i att befästa Linköping som ett attraktivt resmål för den som vill uppleva Sverige.

– Hemestrandet ökar och vi vill hjälpa besöksnäringen att fortsätta växa. Det kan handla om att ett café behöver lite större utrymme eller ett bed & breakfast som behöver fler sängplatser. Fler turister ska kunna upptäcka Linköping och semestra här, säger Stefan Erikson (M), ordförande i bygg- och miljönämnden.

Extrainsatser

Några exempel på områden där kommunen nu gör en extrainsats är föjande.

Ökad attraktivitet och tillgänglighet för friluftsliv och rekreation:

  • Bättre tillgänglighet till naturområden, Kärna Mosse och Viggeby naturreservat.
  • Bättre tillgänglighet till fler badplatser, bland annat Stureforsbadet
  • Iordningsställande av grillplatser, Harvestad, Vikingstad och Vidingsjöskogen

Ställplatser för husbilar:

  • Kommunen skyndar på införandet av nya ställplatser för husbilar.

Några exempel på kommunens arbete med att underlätta för växande företag är följande.

Bygglov och tillsyn:

  • Ökad bemanning mot normalt under sommaren för att snabbt hantera bygglovsansökningar och frågor om bygglov.
  • Vissa tillsynsbesök kommer ske längre fram i tiden och en del av tillsynen kommer att utföras på distans för att underlätta för företagare.
  • Företagare vars verksamhet drabbats av coronapandemin kan föra en dialog med sin handläggare för att förebygga sanktionsavgifter som annars kan komma till följd av försenad rapportering.

Planfrågor:

  • Kommunen kommer att öka sin rådgivning till verksamheter som vill utveckla besöksnäringen på landsbygden
  • Kommunen kommer att jobba mer flexibelt med sina olika planverktyg, exempelvis bygglov, tillfälliga bygglov och detaljplaner för att möjliggöra utveckling av verksamheter.