Satsning på nya vägar för fler lärare

5 april 2019 | Förskola & utbildning
Nu kan du plugga till lärare och arbeta inom Linköpings kommun samtidigt. Dessutom får du lön under tiden.
Lärare instruerar elev

Satsningen är ett samarbete mellan Linköpings kommun och Linköpings universitet.

Linköpings kommun och Linköpings universitet har gemensamt tagit fram ett sätt att kunna kombinera studier och arbete. Fram till 15 april finns nu möjligheten att söka en utbildning för att bygga på tidigare högskolestudier i ett eller flera ämnen till en ämneslärarexamen.

– Vi vänder oss till den som vill studera till ämneslärare inom Ma eller NO på årskurs 7-9 eller gymnasiet och redan har en högskoleexamen men kanske arbetar med något helt annat i dag. Vi vänder oss också till den som redan har en fast- eller visstidsanställning i grund- eller gymnasieskolan men saknar lärarexamen, säger Carina Lundgren, HR-specialist på Utbildningsförvaltningen i Linköpings kommun.

"Ytterligare vägar att bli lärare"

Samarbetet innebär att man kombinerar sina studier på universitetet med arbete som lärare inom Linköpings kommun och får lön under hela studietiden. Efter examen kan man ansöka om lärarlegitimation.

– Det här är en satsning helt i linje med de utmaningar vi står inför när det gäller kompetensförsörjning inom skolan. Det ger ytterligare vägar till att bli lärare, säger Carina Lundgren.

Linköpings universitet anpassar sin utbildning så att det passar med schemalagd undervisningstid på en skola inom Linköpings kommun. Anställningen består av 50 procent undervisning på den kommunala skolan och en studiefart på 75 procent på universitetet.

Kompletterande pedagogisk utbildning

– Det finns redan i dag hos vissa andra kommuner men det är första gången vi samarbetar på det här sättet med Linköpings universitet, säger Carina Lundgren.

Utbildningen heter Arbetsintegrerad KPU (kompletterande pedagogisk utbildning) och söks via VAL (vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen) vid Linköpings universitet. Men för att en arbetsintegrerad lärarutbildning inom Linköpings kommun ska kunna starta behöver man både söka en tjänst hos kommunen och en utbildningsplats på universitetet.

Text: Johan Hermansson