Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Satsning ska kickstarta besöksnäringen

28 augusti 2020 | Näringsliv, Uppleva & göra
En av branscherna som drabbats allra hårdast till följd av coronapandemin är besöksnäringen. I Linköping har branschen under flera år haft en positiv utveckling, något som pandemin satte stopp för genom uteblivna besökare samt inställda och avbokade evenemang. Det har bidragit till att oron för framtiden inom branschen är stor.

Visit Linköping får tio miljoner kronor för att kickstarta igång verksamheten.

Allians för Linköping genomför därför en satsning på tio miljoner kronor till Visit Linköping & Co fördelat över två år för att kickstarta igång evenemangsbranschen och besöksnäringen i Linköpings kommun. Det är dock viktigt att påpeka att denna satsning är anpassad till de restriktioner som finns utifrån det smittskyddsläge som råder, och ska därför i första hand ses som ett förberedelsearbete inför tiden efter att restriktionerna har lättat.

– Stora delar av Linköpings kultur- och föreningsliv har drabbats mycket hårt av coronapandemin. Genom Kickstart Linköping får Visit Linköping & Co ett tydligt uppdrag att skapa förutsättningar för vår besöksnäring att starta om igen. Något som alla Linköpingsbor kommer att ha stor glädje av, säger Niklas Borg (M), kommunstyrelsens ordförande

Besöksnäringen är viktig för Linköpings attraktionskraft och spelar en viktig roll för kommunens näringsliv och arbetsmarknad. Däremot har corona helt ändrat förutsättningarna och marknaden kommer inte se ut som den gjorde tidigare, men annorlunda behöver inte alltid vara enbart sämre. Allians för Linköping kommer också ge Visit Linköping uppdraget att ta fram en plan för hur besöksnäringen kan komma igång igen när förutsättningarna medger det. 

– Vi vill att besöksnäringen kommer på fötterna och att hjulen börjar snurra igen. Satsningen innebär att vi som kommun tillsammans med näringen kan förbereda och planera för att Linköping ska vara redo när vi går in i en fas där det nya normala råder kring möten, evenemang, konserter och idrottsarrangemang, säger Johan Thorén, ordförande i Visit Linköping & Co.

Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: