Scengalej får barn att växa av kultur

10 oktober 2019 | Förskola & utbildning
Idag torsdag den 10 oktober arrangeras utbudsdagen Scengalej, en dag som vänder sig till pedagoger och lärare i hela Östergötland. Under dagen visas ett 20-tal dans- musik- och teaterföreställningar riktade till barn och unga, som kan bokas till förskolor och skolor i Östergötland.

Foto: Mostphotos

Under dagen får lärare, elever och kultursamordnare ta del av en mångfald av konserter och föreställningar och uttryck inom scenkonsten. Tanken är att de sedan ska välja bland dessa föreställningar och konserter och arrangera dem i sin hemkommun, till exempel på en förskola eller skola.

– Ambitionen med dagen är att visa upp det bästa inom scenkonst i Östergötland och hela riket. Och därmed öka tillgången till professionella kulturupplevelser för barn och unga samtidigt som vi stärker förutsättningar för kulturaktörer verksamma i länet. Årets Scengalej har runt 250 deltagare, säger Lina Marcusson, Kultur- och fritidsförvaltningen i Linköping.

En grupp elever deltar under dagen som representanter för alla Östergötlands barn och unga. De har fått i uppdrag att tycka och reflektera kring den scenkonst som visas för att hjälpa arrangörsgruppen. I år är det elever från Valdemarsviks kommun som är så kallade kulturambassadörer.

Det grundläggande målet med utbudsdagen är att ge barn möjlighet att växa av kultur. Dagen arrangeras i samarbete mellan Linköping och Norrköpings kommun, Östgötamusiken, Dans i Öst och Riksteatern Östergötland.

Sofie Berlin