Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Bassängerna i nya simhallen tar form

28 augusti 2020 | Stadsplanering & trafik, Uppleva & göra, Folkungavallen
Bygget av Linköpings nya simhall har i flera delar nått entréplan. De flesta bassängerna har färdigbyggda gjutformar och väntar bara på betongen. Läktaren vid 50-metersbassängen går också att urskilja.
Flygbild över den blivande simhallen

Bygget börjar ungefär åtta meter under nuvarande marknivå. Där finns ett vattenmagasin som behövs för mellanlagring av bassängvattnet när det ska renas. Ovanpå det ligger källaren som dels fungerar som golv för bassängerna, dels innehåller en stor del av all teknisk utrustning. Där samsas bland annat ventilation, vattenrening och installationer för fjärrvärme.

– De flesta ventilationsaggregat och vattenreningsfilter finns redan på plats nere i källardelen, det är betydligt lättare att lyfta in dessa innan allt byggs igen, berättar Christian Dahlén, projektchef för simhallen hos Lejonfastigheter.


Simhallsbygget har nått entréplan.

Ungefär fem-sex meter ovanför källargolvet finns entréplan och ovankanten på bassängerna. Där är golvet nästan färdiggjutet. Entreprenören börjar gjuta på den sida som är närmast Lasarettsgatan, men innan golvgjutarna hunnit ända bort till andra kanten påbörjar nästa arbetslag resandet av väggarna.

Leverans från Litauen

Större delen av väggarna och pelarna är prefabricerade, de kommer färdiga från en fabrik i Litauen. Bassängerna däremot kräver formbygge och gjutning på plats.

Ovanpå entréplan – där bygget befinner sig just nu – ska det byggas en våning med gym och kontor och ovanpå detta byggs en relaxavdelning. När allt är klart kommer den som besöker simhallen därmed att ha tillgång till tre stora våningsplan.

Tidplanen håller

Utöver detta byggs en liten teknikvåning på toppen av den del som utgör tak till relaxavdelningen. På taket placeras en solcellspark.
Hela bygget ska vara klart i augusti 2022.

– Det finns i dagsläget inget som gör att vi ser anledning till att känna oss otrygga avseende projektets framdrift, tid och ekonomi. Det är två år kvar av projektet till färdigställande och dess eventuella utmaningar hanteras fortlöpande och föredömligt inom kommunens projektorganisation, säger Christian Dahlén.

Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: