Självkörande bussar till Linköping

25 juli 2019 | Stadsplanering & trafik
Snart blir självkörande bussar en verklighet i Linköping. Under hösten ska två självkörande minibussar tas i drift på öppen gata. Turerna ska ske mellan Campus Valla och Vallastaden.

Foto: Michaël Gounon/NAVYA. Så här kan bussarna se ut.

Bussarna är ett resultat av ett samarbete mellan flera offentliga och privata aktörer, bland annat Östgötatrafiken, VTI, Linköpings kommun och Transdev Sverige. Syftet är att studera hur elektrifierade och självkörande minibussar kan komplettera den befintliga kollektivtrafiken och göra den mer attraktiv.

- För att uppnå våra klimatmål och för att våra växande städer ska kunna behålla sina attraktiva miljöer behöver fler resa kollektivt. För att lyckas med det behöver vi testa nya lösningar för att se hur dessa passar ihop med det traditionella systemet och på vilket sätt vi som samhälle organiserar oss runt dessa. Det här försöket är ett första steg för att utvärdera flexibla och kundanpassande lösningar i Valla, säger Sofia Malander på Östgötatrafiken.

- I en nära framtid kommer flera nya fordonsslag att behöva samsas i vår stadsmiljö. Projektet är ett viktigt projekt för Linköpings kommun, för att utvärdera hur självkörande fordon kan samverka med övriga fordon i stadsmiljön samt vilka krav det ställer på stadens gatu- och trafikinfrastrukturer, säger Jonas Sjölin, Stadsmiljöchef på Linköpings kommun.

Just nu pågår förberedelser för att kunna sätta bussarna i drift. Det innebär bland annat praktiska justeringar i trafikmiljön och ett nära samarbete med Transportstyrelsen för att få det tillstånd som krävs. Ambitionen är trafiken ska starta i höst.

Två separata fordon trafikerar en slinga på ca 2 km.

10-13 passagerare ombord.

En säkerhetsförare kommer att vara ombord för att övervaka körningen men också i egenskap av kundvärd. 

Försöket är ett experiment och därför inte en formell del av den traditionella kollektivtrafik som Östgötatrafiken tillhandahåller.

Trafiken kan komma att förändras och ställas in vid olika tillfällen beroende på pågående forskningsprojekt, väderlek, evenemang med mera.