Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Självkörande bussar välkomnades till Vallastaden

17 september 2021
Nu utökas rutten för Linköpings självkörande bussar. De elektrifierade bussarna som sedan februari 2020 körs på Campus Valla trafikerar nu även det angränsande bostadsområdet Vallastaden. Under fredagen den 17 september var det officiell invigning.

Självkörande bussar kör nu i Vallastaden. Foto: Malin Kratz

Bussarna är en del av en rullande forskningsplattform med namnet Ride the future som undersöker hur självkörande bussar kan bli en del av den moderna stadens hållbara mobilitetslösningar.

– Linköping är platsen där idéer blir verklighet. Det gäller både kommunen, universitetet och i regionen. Linköping ligger i framkant när det gäller både teknik och smart mobilitet och det märks mycket väl i just detta projekt som jag med spänning följer, säger Muharrem Demirok (C), kommunalråd med ansvar för miljö, klimat och samhällsbyggnad.  

Under invigningen avslöjades också bussarnas namn. Namnförslag har getts av de boende och personal på Vallastadens vårdboende samt från elever på Vallastadens skolas fritidshem. De vinnande namnen blev Reza och Busse.  

En rullande forskningsplattform  

Några exempel på forskningsprojekt som pågår inom Ride the future är studier av hur personer med synnedsättning kan resa med bussarna samt hur äldre personer och barn upplever resandet ur olika aspekter. Även mer tekniska studier görs som exempelvis hur bussarna fungerar vid olika väderförhållanden och hur de kan användas för att samla in miljöfarliga partiklar.  

Samverkan mellan en lång rad olika aktörer från flera sektorer, har skapat goda förutsättningar för att de autonoma bussarna ska kunna tas i drift. Samarbetspartners i forskningsprojektet är: Akademiska Hus, Linköpings kommun, Linköpings universitet, RISE, Linköping Science Park, Transdev Sverige, VTI och Östgötatrafiken. Under invigningen fanns representanter från projektorganisationen på plats och berättade om projektet. Moderator under invigningen var Lena Miranda, vd Linköping Science Park.  

Unika bussar

Fordonen inom Ride the future kan kommunicera med varandra, vilket är lite speciellt. Bussarna har testkörts i en verklig miljö och i verkliga situationer vilket är viktigt för att kunna utveckla kollektivtrafiken.

– Vi har idag flera projekt runt om i världen där vi testar autonoma fordon men det som är unikt med Ride the future är att vi testar två autonoma fordon från två olika tillverkare i samma ekosystem så de kommunicerar med varandra. “Testarenor” på öppen gatan, i verklig situation, med en bred flora av aktörer som Ride the future-projektet är viktiga för att kunna utveckla framtidens kollektivtrafik. När restriktionerna släpps hoppas vi snart åter kunna välkomna resenärerna ombord och få mer insikter runt resenärs- och användarperspektivet, säger Anna Höjer, vd Transdev.

Samarbetspartners i projektet fanns på plats under invigningen. Foto: Malin Kratz

Syns mer och når fler

Genom att bussen nu kommit till Vallastaden når den också fler människor.

– Flera saker är intressanta nu när projektet går in ett nytt skede genom utvidgningen till Vallastaden. En sak är att bussen kommer närmare fler användare, utanför campus och där fler människor bor och verkar. Dessutom att kunna studera hur autonoma system kan kopplas till ett större transportsystem. Det är ju också inspirerande för våra studenter att se att vi ligger i framkant och vi räknar ju med att mycket av den kunskap och de erfarenheter som tas fram kommer att komma in i undervisningen också framöver, säger Magnus Blinge, adjungerad professor, Linköpings universitet


De självkörande bussarna har redan trafikerat en slinga på campusområdet i Valla sedan april 2020. Under våren testkördes bussarna i Vallastaden. Genom att låta de rulla i Vallastaden binds nu de båda områdena ihop.