Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Sju alternativ kvar för Ostlänken

5 oktober 2021 | Stadsplanering & trafik
Trafikverket har tagit bort tre korridorer för höghastighetsjärnvägen Ostlänken väster om Linköping. Nu finns totalt sju alternativa korridorer kvar där spåren kan dras. Det slutgiltiga valet görs under våren 2022. Fram till den 24 oktober kan du ge dina synpunkter på förslagen till Trafikverket.
Tåg

Foto: Mostphotos

Trafikverket måste utreda alla möjligheter för var järnvägen för Ostlänken kan dras. Det finns alternativ både över och under marken. Linköpings kommun vill att den nya tågstationen som måste byggas för att klara höghastighetstågen är centralt placerad och att spåren inte ska bli en barriär som begränsar trafik och utbyggnad av staden.

Nu har tre korridorer valts bort och sju återstår. På Trafikverkets webbsida nedan kan du se vilka korridorer som fortfarande är aktuella:

- Det är bra att lokaliseringsutredningen går framåt och att vi kommer närmare ett beslut var Ostlänken ska gå genom kommunen. Självklart är det också bra för berörda fastighetsägare att nu få ett besked att de inte direkt berörs, säger Niklas Borg (M), kommunstyrelsens ordförande.

Därför behöver stationen fortsätta ligga centralt

Antalet resenärer på järnvägen i landet har ökat kraftigt och väntas fortsätta att öka. Även pendlingen i regionen ökar. Med en centralt placerad station beräknas andelen tågresenärer att mer än fördubblas jämfört med idag. Vi vill att fler ska resa kollektivt och vi vill att resenärerna ska gå och cykla till stationen, vilket fler kommer att göra om stationen är centralt placerad. Placeringen är också av strategisk betydelse för innerstadens utveckling och Linköpings roll som regionalt nav.

Ju fler som reser med tåg desto fler rör sig i området kring stationen. Med fler personer i centrala Linköping ökar efterfrågan på varor och tjänster. Då kan innerstaden växa och utbudet blir större. Det är också attraktivt att bygga bostäder och arbetsplatser nära en central station. Det stämmer också väl med den planering som kommunen gjort under många år för stadens utveckling.

Ge dina synpunkter till Trafikverket

5-24 oktober pågår ett digitalt samråd och du kan lämna dina synpunkter om de olika korridorerna till Trafikverket. Du gör det enklast via deras webbsida.

- Det är viktigt att alla aspekter på de olika korridorerna kommer in till Trafikverket. Ostlänken är det största som hänt vår kommun på väldigt länge och det kommer ha stor påverkan på vår framtid och stadens utveckling. Därför uppmanar jag alla att ta chansen att göra sin röst hörd, säger Niklas Borg.

Fakta Ostlänken

-Byggs från Stockholm till Linköping och ska vara klar för trafik 2035, bygget av stambanan ska påbörjas 2024

-Våren 2022 ska regeringen ta beslut om i vilken korridor Ostlänken ska byggas genom Linköping

-Trafikverket och Linköpings kommun måste vara överens om var Ostlänken ska gå genom staden

-Restiden från Linköping till Stockholm blir cirka en timme

-De nya höghastighetsspåren frigör utrymme på den befintliga stambanan som bland annat kan utnyttjas till tätare pendeltågstrafik

-En centralt placerad ny tågstation är viktig för den framtida utvecklingen av Linköping och kommer göra att fler än i dag reser med tåg till och från Linköping