Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Skolan – en samhällsviktig verksamhet

5 november 2020 | Förskola & utbildning, Coronaviruset covid-19
Förskolor, grundskolor och gymnasieskolor i Linköpings kommun tar emot eleverna som vanligt även i det här skedet av pandemin, men med anpassningar till de rekommendationer Folkhälsomyndigheten ger.

Anders Jolby, utbildnings- och arbetsmarknadsdirektör

I fredags fattade Linköpings kommun beslut om att stänga några av de verksamheter som inte är lagstyrda, till exempel konsthall och bibliotek, för att på så sätt minska smittspridningen. Däremot ska för- grund- och gymnasieskola fortsätta att bedrivas eftersom det är samhällsviktiga verksamheter som behöver prioriteras.

– Skolan är högt prioriterad och ska ges goda möjligheter att bedrivas även fortsättningsvis. Att andra kommunala verksamheter nu begränsas är för att vi totalt sett ska kunna minska antalet sociala kontakter, säger Anders Jolby, utbildnings- och arbetsmarknadsdirektör i Linköpings kommun.

Skolan driver inte smitta

Folkhälsomyndigheten har också kartlagt att skolorna hittills inte varit drivande när det gäller smittspridning. De barn som smittats har i de flesta fall drabbats mycket lindrigt, det betyder också att de för smittan vidare i lägre utsträckning än vuxna. Inte heller har personal i skolan drabbats mer av covid-19 än någon annan yrkesgrupp. Detta är slutsatser som Folkhälsomyndigheten kommit fram till under de åtta månader som pandemin pågått.

– Jag förstår att det kan finnas oro och funderingar på om det går att efterleva de  rekommendationer som finns. Men våra skolor följer de rekommendationer Folkhälsomyndigheten ger oss. säger Anders Jolby.

Viktig för hälsan

Folkhälsomyndigheten skriver bland annat “Grundskolan och övriga obligatoriska skolformer är viktiga för barn och ungas hälsa. Därför är det viktigt att hitta en balans mellan barns och ungas behov, och rätt till utbildning och de smittskyddsåtgärder som vidtas.”

– Vi har ett uppdrag att hålla vår verksamhet igång och är förberedda för att bedriva den i annan form, till exempelvis på distans om det skulle krävas. Beslut om distansundervisning tas i så fall antingen efter en rekommendation utfärdad av Folkhälsomyndigheten eller i dialog med smittskyddsenheten på Region Östergötland, säger Anders Jolby.