Hoppa till huvudinnehåll

Skolpersonal på föreläsning om säkerhetsmedvetenhet

22 augusti 2023 | Förskola & utbildning
Som en del av Linköpings kommuns förebyggande arbete inom skolsäkerhet bjöds över 1 000 medarbetare på de kommunala gymnasieskolorna och vuxenutbildningen in till en föreläsning om pågående dödligt våld.

Lena Ljungdahl, säkerhetsexpert och tidigare polis, föreläste för skolpersonalen.

Föreläsningen, som hölls på Linköping Konsert och Kongress, var ett viktigt steg på vägen mot att öka beredskapen och kunskapen om säkerhet och krisarbete hos alla som arbetar inom skolan. Initiativet till föreläsningen kommer från gymnasieskolorna.

Fokus på PDV-attacker

Som föreläsare bjöds Lena Ljungdahl in, en före detta polis med 15 års erfarenhet och nu säkerhetsspecialist. I sin presentation belyste hon vikten av att förbereda sig för pågående dödligt våld, så kallade PDV-attacker, och delade strategier för att hantera sådana utmaningar.

– Vi lever i en tid där det är nödvändigt att vara förberedd på olika säkerhetsscenarier, även om risken för sådana attacker fortfarande är relativt låg, betonade Lena Ljungdahl under föreläsningen.


"Vi lever i en tid där det är nödvändigt att vara förberedd på olika säkerhetsscenarier", sa Lena Ljungdahl.

– Att skapa en trygg och säker miljö för både elever och personal är av yttersta vikt, och det är tryggt att se skolor ta detta initiativ, sammanfattade hon efteråt.

Föreläsningen fokuserade på det förebyggande arbetet, förberedelser inför PDV-attacker, agerandet under en sådan händelse och vikten av samarbete och kommunikation i krissituationer.

– Att höja medvetenheten om säkerhet och krisberedskap är ett steg i rätt riktning, sa en deltagare efter föreläsningen. Det ger oss verktyg och kunskap som vi hoppas aldrig behöva använda, men som är ovärderliga om en olycklig situation skulle uppstå, sa en annan åhörare.

Det fortsatta arbetet

Alla skolor arbetar vidare med kris- och säkerhetsarbetet så att all personal kan öka sin kunskap och beredskap inom området. Nästa steg är att eleverna involveras.

Folkungaskolan och Berzeliusskolan som båda även har grundskola hade med sina medarbetare från högstadiet på föreläsningen. Skolorna ska nu utvärdera hur kommunens högstadieskolor ska kunna ta detta arbete vidare.

Ett större säkerhetsarbete

Hela Utbildningsförvaltningen kommer på sin chefsdag senare i höst arbeta med tema säkerhet. Frågorna kommer då vara betydligt mer heltäckande och fokusera på säkerhetsarbete i stort.

– Det är viktigt att komma ihåg att det finns betydligt fler risker som är mer sannolika än det vi har haft föreläsning om idag. Men vi behöver vara förberedda på att det värsta kan hända och det stärker vår beredskap och kunskap om kris- och säkerhetsarbete i stort, säger Åsa Ridne, avdelningschef för gymnasieskolan och vuxenutbildning.

Text och foto: Axel Svartling

Senast ändrad den 21 augusti 2023

Senaste nytt

Stråk längs Tinnerbäcken öppnar
Så ska kommunen bekämpa välfärdsbrott
Kommunen visade upp trygghetspunkt
Internationellt pris till attraktion i Gamla Linköping
Det hände på fullmäktige i september
Efter sprängningen: Kommunen stärker upp med ordningsvakter
Omvandlingen till en tryggare och grönare Järnvägspark
Kommunen arbetar trygghetsskapande efter explosionen
Så håller du enkelt koll på din ekonomi
Lär dig mer om psykisk ohälsa