Skydda din brunn – registrera den i arkivet

2 oktober 2019 | Bygga, bo & miljö
Nu kan du som brunnsägare registrera din vattenbrunn i Brunnsarkivet för att få ett bättre skydd. Brunnsarkivet är ett nationellt register som används för att identifiera var det finns brunnar.

Det finns flera vinster för dig som brunnsägare med att din brunn är registrerad och att informationen hålls uppdaterad:
• Andra som vill borra efter vatten eller värme i området har större möjlighet att ta hänsyn till din brunn.
• Kommunen har kännedom om din brunn när vi tar fram översiktsplaner och detaljplaner för ditt närområde, eller vid andra förändringar som skulle kunna påverka din brunn.
• Räddningstjänstens har bättre möjligheter att skydda din brunn, i samband med exempelvis en miljöolycka, om den är registrerad.
• Du bidrar till att vi i Sverige får bättre kunskap om tillgången och kvaliteten på grundvattnet i olika områden lokalt och nationellt. Den informationen är bland annat viktig för kommunen som planeringsunderlag för framtida utbyggnader av vatten- och avloppsnätet.

Myndigheten Sveriges geologiska undersökning (SGU) som ansvarar för Brunnsarkivet uppmuntrar alla brunnsägare att registrera sina brunnar.

Registrera din brunn på webben

Du registrerar din brunn genom att fylla i Brunnsarkivets e-formulär på dator, läsplatta eller smartphone.

 

Osäker på om din brunn är registrerad?

På SGU:s kartvisare kan du kolla om din brunn är registrerad.

 

Om din brunn är registrerad men informationen eller placeringen på kartan är fel kan du uppdatera informationen genom att fylla i anmälningsformuläret.
Vid frågor om att ha egen brunn i Linköpings kommun, kontakta Miljökontoret via Kontakt Linköping.
 
Text: Linnea Waldner