Hoppa till huvudinnehåll

Smart arbetssätt håller matpriserna nere

11 maj 2023 | Omsorg & hjälp, Förskola & utbildning
Prishöjningarna på livsmedel 2022 var historiskt höga. Den kraftiga prisökningen påverkar hur Kost och Restaurang, på Linköpings kommun, arbetar med livsmedel till skolor och omsorg. En ny handlingsplan hjälper till att hålla kostnaderna nere.

Åsa Kullberg, verksamhetschef på Kost och Restaurang, här i skolköket på Fridtunaskolan. Foto: Sofie Berlin

När priserna på livsmedel började stiga 2022 visade en första prognos att om prisökningen skulle fortsätta på samma sätt, skulle kommunens livsmedelskostnader öka med cirka tio miljoner kronor 2022, om inga förändringar gjordes. Därför inleddes ett arbete med att minska kostnaderna för livsmedel. 

– Vi upprättade en handlingsplan med över 40 olika aktiviteter för att påverka kostnaderna för livsmedel. De flesta aktiviteterna har genomförts nu. När vi summerade vårt ekonomiska resultat för 2022 så ser vi att vi har minskat kostnaderna för livsmedel med två-tre miljoner kronor, säger Åsa Kullberg, verksamhetschef på Kost och Restaurang.

Det har varit svårt att räkna fram de exakta besparingarna på de olika åtgärderna eftersom matgästerna nu äter mer än föregående år, till exempel har mjölkkonsumtionen ökat markant. 

Bytte ut livsmedel

I arbetet som gjordes gick man igenom prishöjningarna på produktnivå. De byten som gick att göra gjordes bland de livsmedel som kommunen har i sina avtal med leverantörer. En förutsättning för ett byte var att man var nöjd med kvaliteten.

– Det kunde till exempel innebära att vi bytte ut grillkorv mot varmkorv och kycklingschnitzel mot hönsschnitzel med mera. Våra priser höjs fyra gånger per år, vid prishöjningen därpå fick vi byta tillbaka till kycklingschnitzeln, för att hönsschnitzeln hade blivit dyrare då, säger Åsa Kullberg.

Genomgång av recept

Kost och Restaurang har också gjort en genomgång av sina recept och gjort förändringar i dem, men utan att tappa kvaliteten. Tester har gjorts innan förändringar i recepten och byte av produkter har genomförts.

– Vi har även behövt fatta en del tuffa och tråkiga beslut för att hålla nere livsmedelskostnaden. Som att till exempel ta bort färsk fisk och istället servera enbart fryst fisk samt att ta bort maträtterna tacos, hamburgare och vildsvinsgryta från menyerna, säger Åsa Kullberg.

Dämpad prisökning i år

Kost och restaurang ser löpande över prisförändringar och bevakar alltid om det finns behov av att agera. Skillnaden 2022 var att det kom extremt många och höga prishöjningar samtidigt. Hittills i år har matpriserna inte ökat lika kraftigt som föregående år. 

– Under 2023 ser vi än så länge en lägre ökning av kostnaderna och vi hoppas att den trenden står sig. I år har vi inte lika stora möjligheter att genomföra förändringar som ger lika stora resultat som 2022, då vi redan har genomfört så mycket förändringar, men förhoppningsvis kan vi göra något om priserna fortsätter att öka, säger Åsa Kullberg.

Text: Sofie Berlin

Senast ändrad den 10 maj 2023

Senaste nytt

De är två av landets främsta unga entreprenörer
Sommar på gång - då öppnar Tinnis
Nationaldagsfirande i Gamla Linköping
Det hände på fullmäktige i maj
Hon hjälper unga att påverka
Bredband på landsbygden - Linköping i framkant
Eldningsförbud utfärdat i hela Östergötland
Ökad trygghet vid Linköping arena