Smart stadsdel växer fram i Linköping

9 april 2019 | Stadsplanering & trafik
Moderna bostäder, stadsodlingar på taken, coworking-kontor och kvarter med klimatskal. Det finns många spännande idéer för stadsdelen Ebbepark som just nu byggs mellan city och universitetet.
Illustration med bostäder och kontor

Kvarteret Dynamiken i Ebbepark blir en blandning av bostäder, kontor, skola och en publik park. Visionsbilden visar hur det kan komma att se ut. Bild: Arrow arkitekter

Lyftkranar sträcker sig mot himlen på den plats i östra Valla som tidigare hette Wahlbecks företagspark. Här och där syns byggarbetare och mullrande grävskopor. Några kala betongväggar visar var en av de kommande fastigheterna ska stå.

Strax intill byggplatsen har Sankt Kors sitt kontor. Det kommunägda bolaget bygger och utvecklar fastigheter åt företag i Linköping. Just nu är de mitt uppe i förvandlingen av Ebbepark.

Vd:n Johan Kristiansson säger att gamla Wahlbecks företagspark var ett område där fastigheterna hade sett sina bästa dagar. Eftersom Sankt Kors har i uppdrag att främja näringsliv och tillväxt i Linköping började bolaget runt 2011 undersöka hur området skulle kunna rustas upp för att bidra till detta.

– Vi pratade med flera andra aktörer och kom fram till att vi borde skapa en blandad miljö med verksamheter, butiker, service, kaféer, restauranger och boenden.

 


Ebbepark får en blandad stadsmiljö med bland annat kaféer och restauranger. Bild: Arrow arkitekter

 

Modellen visar ungefär hur kvarteren kommer att se ut. De västra delarna av Ebbepark ligger intill Westmansgatan, som löper längs de gröna trädmarkeringarna. De norra delarna av Ebbepark ligger i bildens vänstra del. Bild: Sankt Kors

 

Eftersom det handlade om en stor satsning där bostäder var en viktig ingrediens bjöds Stångåstaden in att vara med på tåget. Flera andra aktörer – som Science Park Mjärdevi, Tekniska verken och Lejonfastigheter – kom också med. Även universitetet blev ett viktigt bollplank.

Nu – några år senare – är byggandet i full gång. För att göra plats för allt nytt har de flesta gamla hus rivits, eller kommer att rivas. Några äldre byggnader får stå kvar.

Visionen är att skapa en modig, omtänksam och smart del av staden. Hållbarhet och klimatsmarta lösningar ska stå i fokus.

– Vi får ofta frågan om vilka företag som ska vara här. Då svarar vi: ”företag som vill vara här”. Då tror vi att det blir bra. Genom att ge området en tydlig profil kan hyresgästerna själva göra ett aktivt val, säger Eva Ankarberg, chef för marknad och kommunikation på Sankt Kors.

Johan Kristiansson menar att det kan handla om såväl demoverkstäder och företag inom läkemedelsindustrin som rena konsultföretag. Företagen ska även kunna använda Ebbepark för att prova nya innovationer. Modern miljöteknik och andra nya lösningar kan testas och visas i parken. Det kan gälla allt från energisystem och sensorstyrd belysning till hållbara parkeringslösningar och bilpooler.

 


Eva Ankarberg från Sankt Kors vid byggplatsen.

 

Byggandet är indelat i fyra huvudetapper. I nordvästra Ebbepark byggs just nu kvarteret Verkstan som ska stå klart 2021. Där ingår bland annat Campushallen, som sedan tidigare finns på universitetsområdet och som nu utökar sin verksamhet. Hallen får en träningsanläggning med en fullstor bollhall. Det ska även gå att arrangera mässor och evenemang där.

I Verkstan byggs också kontor för så kallad coworking, med ytor som hyresgästerna kan dela på. Det finns även planer på ett expohus där företag kan ställa ut sina produkter.

Kvarteret får en underjordisk parkering. Eftersom det ska vara enkelt att ta sig till Ebbepark med cykel får parkeringen ett stort cykelgarage med egen nedfart.


Verkstan är det enda kvarter som inte kommer att ha några bostäder. Här blir det framför allt kontor och en träningsanläggning. Bild: Arrow arkitekter

 

I nordöstra Ebbepark ska kvarteret Dynamiken ligga. Här blir det en blandning av skola, kontor och runt 260 bostäder. Mitt i området anläggs en park. Det finns också planer på att skapa en eller flera entreprenörsvåningar, där yngre personer som arbetar i parken kan bo nära varandra.

– Det skulle kunna bli ett slags kollektiv som kan gynna både arbetslivet och det sociala privatlivet, säger Robert Bäckström, projektledare på Stångåstaden.

I kvarteret Lugnet i sydöstra Ebbepark ska Stångåstaden bygga cirka 290 lägenheter. I mars togs det första spadtaget och inflyttningen är beräknad till 2021–2022.  Som kvartersnamnet antyder blir detta en stillsammare del av Ebbepark. Målgruppen är främst barnfamiljer.

– Förutom hyresrätter bygger vi även bostadsrätter. Det brukar vi på Stångåstaden inte göra annars. Det ska alltså gå att både köpa och hyra bostad, men med samma kvalitet, säger Robert Bäckström.

 


Robert Bäckström, Stångåstaden och Johan Kristiansson, Sankt Kors.

 

Den sista etappen är kvarteret Labbet i Ebbeparks sydvästra hörn. Här ska byggandet smyga igång omkring 2020. När kvarteret är klart – möjligen om tio år – kommer det att finnas verksamheter i husens bottenvåningar och flerbostadshus ovanpå.

– Bostädernas innergårdar kommer att ligga på verksamheternas tak. Det är ett annorlunda sätt att bygga. Jag tror att det blir väldigt intressant, säger Robert.

Idag finns det vårdcentral, apotek och djursjukhus i kvarteret. De kommer att kunna finnas kvar. Eftersom området ska byggas i etapper kan de flytta till nya lokaler innan de gamla rivs.

Just nu utreds också om Labbet ska få ett kvarterstäckande klimatskal, ett så kallat Eco Canopy. Med hjälp av innovativa byggmaterial och nytänkande arkitektur skulle det gå att skapa ett mikroklimat i kvarterets utemiljö. Då går det att vara ute på vintern och ändå slippa snö och kall blåst.

 


En del av kvarteret Labbet kan få ett klimatskal, ett så kallat Eco Canopy. Bilden visar hur det skulle kunna se ut. Bild: White arkitekter

 

Tanken är att arkitekturen i Ebbepark ska vara blandad. Det moderna ska varvas med det mer traditionella som återkopplar till historien. Johan Kristiansson berättar att alla tak som vetter åt söder får solceller.

– Dessutom blir det gröna ytor på de tak som är platta, med möjlighet för stadsodling.

Hela området kommer att bindas ihop av en promenad- och löparslinga. Från luften ska den se ut som en evighetssymbol – precis som logotypen för Ebbepark.

 

Text: Per Conning

På Ebbeparks webbplats hittar du mer information: