Snart dags för årets Regnbågsvecka

14 maj 2019 | Kommun & politik, Uppleva & göra
Nu är det snart dags för Regnbågsvecka i Linköping. Temat för i år är normkreativitet.

Foto: RFSL Linköping

Syftet med Linköpings Regnbågsvecka och Regnbågsparad är att stärka HBTQ-personers livssituation och rättigheter samt att öka kunskapen kring dessa personers levnadsvillkor bland såväl professionella aktörer som för en bredare allmänhet.

– Regnbågsveckan och paraden ska belysa vikten av arbete för lika rättigheter, engagemang, respekt och inkludering och verka för ett fördomsfritt samhälle med nolltolerans för diskriminering och hatbrott, säger Robin Lo Holmlid, projektledare RFSL i Linköping.

Ny medarrangör

Nytt för i år är att Tekniska verken går in som medarrangör av Regnbågsveckan.

– Linköpings Regnbågsvecka är en viktig manifestation för ett jämställt samhälle där normer suddas ut och mångfald är viktigt, det vill Tekniska verken självklart vara med och stödja. Vi arbetar också aktivt på Tekniska verken som arbetsplats, med människors lika värde eftersom mångfald och likabehandling för oss betyder en bättre värld, säger Charlotta Sund, vd och koncernchef för Tekniska verken i Linköping.

– Linköping är en kommun där människor ska kunna förverkliga sina drömmar och önskemål om livet. Rätten och möjligheterna att själv forma sitt liv utifrån sina egna förutsättningar är därför centralt för Linköpings kommun att stå upp för. Regnbågsveckan är ett tydligt exempel på just detta, och därför är det också viktigt för Linköpings kommun att stå bakom detta evenemang, säger borgmästare Lars Vikinge.

Rätten till hälsa

Linköpings universitet medverkar tillsammans med Stadsbiblioteket i Regnbågsveckan med en programpunkt om Rätten till hälsa.

– Vi har bjudit in Queen Ceitlin Asiimwe från RFSL Newcomers att prata om nyanlända hbtq-personers möte med vården. Arrangemanget utgör en del av upptakten till Mänskliga Rättighetsdagarna som äger rum i Linköping i november, säger Silje Lundgren Föreståndare för Forum för genusvetenskap och jämställdhet på LiU.

Text: Sofie Berlin

Linköpings Regnbågsvecka 2019

Regnbågsveckan äger rum 20/5 - 26/5

Invigning sker på dagen mot queerfobi 17/5

Paraden äger rum den 25/5 med samling i Trädgårdsföreningen 13.30