Snöröjarna är beredda

8 januari 2019 | Stadsplanering & trafik
När snön kommer är cirka 60 traktorer och lastbilar och lika många förare beredda.
En traktor plogar snö

 – Förutom dessa så finns det ett antal personer som skottar snö för hand, till exempel vid övergångsställen, säger driftingenjör Carl Eriksson.

Kommunen har ansvar för att vägar plogas, saltar, sopas och grusar. Det finns tydliga kriterier för hur mycket snö som ska ha fallit innan snöröjningen påbörjas. Det är olika kriterier för olika gator och vägar.

Entreprenörer

Entreprenörerna har koll på när traktorerna ska åka ut. De håller sig uppdaterade via vanliga väderprognoser och andra digitala väderhjälpmedel som rapporterar om vägarnas temperatur. Linköpings kommun har sju avtal med tre entreprenörer om snöröjning och halkbekämpning. Dessa entreprenörer kan sedan i sin tur ha avtal med olika underentreprenörer.

De gång- och cykelbanor som används mest sopas och saltas när det har snöat en centimeter. Övriga gång- och cykelvägar plogas och grusas när det har kommit tre centimeter snö.

Centrala Linköping

I centrala Linköping på större vägar som trafikeras av bussar påbörjas snöröjningen när tre centimeter snö har fallit. Dessa vägar saltas regelbundet för att minska halkan. På mindre vägar, inom det så kallade lokala vägnätet, ska snödjupet vara fem centimeter för att snöröjningen ska börjas. Mindre gator i bostadsområden plogas och grusar när det har snöat sju centimeter.

Fastighetsägarens ansvar

Fastighetsägare har ansvar för att alla trottoarer och gångvägar intill fastigheten snöröjs och halkbekämpas. Undantaget från fastighetsägarens ansvar för gångbanerenhållning gäller vid de tillfällen när det snöar mycket under en lång sammanhängande period.

Om krisen kommer

I delar av landet har det fallit stora mängder snö och man har fått ta hjälp av Hemvärnet.

-I första hand används fordonsflottan för att röja vägar i prioritesordning, berättar Carl Eriksson. Skulle det under året bli extremt väder så finns möjligheten att samarbeta med Hemvärnet eller med Försvaret. Beslut om extraordinära åtgärder tas av kommunens krisledningsstab. Länk till sidan om snöröjning