Hoppa till huvudinnehåll

Socialtjänsten flyttar till fler stadsdelar

23 maj 2023 | Omsorg & hjälp
Social- och omsorgsnämnden har som målsättning att öka tillgängligheten och jobba med tidiga och förebyggande insatser för att minska behovet av större insatser från socialtjänsten. Därför kommer stora delar av socialtjänsten att flytta ut från centrala delen av kommunen och istället placeras i fyra nya geografiska områden.
Karta

Sedan augusti 2022 finns socialtjänsten med målgruppen barn och unga 0-20 år och deras familjer etablerade i Skäggetorp. Detta har gjort att socialtjänstens medarbetare har kommit närmare boende i området och på så sätt kunnat skapa relationer med familjer i Skäggetorp.

Vi har redan sett oerhört goda resultat i Skäggetorp, vi når familjer som vi tidigare inte har haft kännedom om och vi får personer att tacka ja till insatser som tidigare har sagt nej. Det blir tydligt för oss att vi måste fortsätta arbetet genom att vara mer i stadsdelarna, säger Annika Krutzén (M), kommunalråd och ordförande för social- och omsorgsnämnden.

Skapa relationer

Idag är majoriteten av socialtjänstens avdelningar centralt lokaliserade. Genom att flytta ut stora delar av de centralt placerade avdelningarna till områden där behoven är stora ökar både tillgängligheten och möjligheten att skapa relationer till boende i området. De nya placeringarna kommer att utgå från fyra geografiska områden - norr, syd, öster och väster - och varje område kommer att ha en bas med medarbetare som servar hela upptagningsområdet.

Tröskeln för att ta emot stöd och hjälp från socialtjänsten måste minska och det kan vi åstadkomma genom att vi finns på plats i stadsdelarna och lära känna familjer i området. På så sätt kan vi hjälpa barn och familjer innan det blir tal om tvångsåtgärder, avslutar Annika Krutzén (M).

Beslut om Nära socialtjänst tas av social- och omsorgsnämnden den 21 juni.

Senast ändrad den 26 maj 2023

Senaste nytt

De är två av landets främsta unga entreprenörer
Sommar på gång - då öppnar Tinnis
Nationaldagsfirande i Gamla Linköping
Det hände på fullmäktige i maj
Hon hjälper unga att påverka
Bredband på landsbygden - Linköping i framkant
Eldningsförbud utfärdat i hela Östergötland
Ökad trygghet vid Linköping arena