Sommarpratare inspirerar kommunens bolag

3 oktober 2019 | Kommun & politik
Varje år håller Linköpings Stadshus AB en stor ägardialog med kommunens dotterbolag. Mötet samlar de kommunägda bolagens presidier, dess verkställande direktörer samt kommunledningsgruppen. I år är temat för dagen hållbarhet.

Fokus för samtalet som äger rum 3 oktober kommer att ligga på ekologisk hållbarhet och social hållbarhet. Två externa föreläsare är inbjudna. Mattias Hjerpe från Linköpings universitet ska tala om hållbara och klimatkompatibla samhällen. Hamid Zafar från Mullsjö kommun, som var en av årets sommarpratare i Sveriges Radio P1, kommer för att tala om hur man får en stad att hålla ihop.

– Syftet med dagen är att tydliggöra de tuffa målsättningar och stora utmaningar som vi har inom hållbarhetsområdet. Att sprida goda exempel som finns inom kommunfamiljen och att se att vi måste jobba mer tillsammans för att Linköping ska kunna fortsätta sin fina utveckling på ett hållbart sätt, säger Niklas Borg (M) kommunstyrelsens ordförande.

Ställa om till cirkulär ekonomi

Ägardialogen är också ett tillfälle för bolagen att berätta om vad de gör som är framgångsrikt nu. En av programpunkterna är Tekniska verkens arbete med cirkulär ekonomi. En ekonomisk modell där cirkulära kretslopp används istället för linjära processer, vilken hittills varit den dominerande modellen i företag, samhällen och organisationer.

– Att ställa om till en mera cirkulär ekonomi handlar om att minska slit och släng-mentaliteten och istället ha ett kretsloppstänkande, där jordens resurser används på ett mycket effektivare sätt. För att ta några exempel kan det handla om en ny affärsmodell där vi istället för att köpa en egen bil, köper själva tjänsten att ha tillgång till en bil när vi behöver åka någonstans. Eller så kan det handla om att vi delar på verktyg i bostadsområdet istället för att köpa egna, men det handlar även om att kommuner aktivt kan välja att köpa begagnade saker och inte bara nytt, säger Klas Gustafsson vice vd på Tekniska verken och ledamot i regeringens delegation för cirkulär ekonomi.  

Den 10:e oktober invigs den första återbrukshallen på återvinningscentralen i Ullstämma. Det är ett exempel på hur Tekniska verken konkret arbetar med att skapa förutsättningar för en mera cirkulär ekonomi.

Aktivt arbete med hållbarhet

Flera av bolagen arbetar aktivt inom hållbarhetsområdet, både vad gäller miljömässig hållbarhet, då framförallt med att nå kommunens koldioxidmål att vara koldioxidfritt år 2025, men också med social hållbarhet. Stångåstaden bedriver ett brett arbete inom social hållbarhet där stadsdelsutvecklingsarbetet är en viktig del.

– Stångåstaden gör så mycket mer än att bygga och förvalta fastigheter. Tillsammans med boende och verksamma i våra bostadsområden skapar vi levande, attraktiva och trygga boendemiljöer. Vår roll som samhällsaktör blir allt tydligare. Inte minst ser vi i våra ägardirektiv att vårt uppdrag, förutom att tillhandahålla, bygga och förvalta fastigheter, även är att utveckla Linköping som stad, säger Fredrik Törnqvist, VD på Stångåstaden.

Sofie Berlin