Sommartips: Spana på konst i Berga

6 augusti 2019 | Uppleva & göra
Här kommer ett tips till dig som inte vet vad du ska hitta på i sommar. Gå på tunnelkonstvandring i Berga.

Hösten 2018 färdigställdes två konstverk i två olika tunnlar nära Berga centrum i Linköping. Konstnärerna bakom verken är Henric Thåg från Karlstad och Wild Drawing från Bali.

Här nedan kan du se en film om hur konstverken kom till:

 

Konstverken är finansierade genom den så kallade 1%-regeln. Det innebär att en procent av byggkostnaden vid ny-, om- och tillbyggnad av offentliga lokaler, platser och byggnader avsedda för offentlig verksamhet, avsätts till konstnärlig gestaltning. Linköping offentlig konst LOOK, som är en del av Passagen Linköpings Konsthall driver, samordnar och kvalitetssäkrar konstprojekten och ansvarar för dess genomförande.

Här kan du läsa mer om 1%-regeln och Linköping offentlig konst:

Text: Johan Hermansson