Spadtag för mack med flytande biogas

5 februari 2020 | Stadsplanering & trafik, Bygga, bo & miljö
Under onsdagen togs det första spadtaget för Svensk Biogas första tankstation för flytande biogas i Linköping. Macken byggs i Mörtlösa och beräknas vara färdig till sommaren 2020.
Macken blir det första tankstället för flytande biogas i Linköping. Sedan tidigare finns ett tankställe i Mjölby som invigdes i september 2019.
 
– Ett tankställe för flytande biogas (LBG) i Linköping innebär att vi kan erbjuda vår lokalt producerade förnybara biogas även till tunga lastbilstransporter som idag går på flytande metan. Åkerier och transportörer i regionen får därmed ett lokalt tankställe, och vi bidrar dessutom till uppbyggnaden av ett nationellt nätverk av tankställen för de lastbilar som går på flytande LBG/LNG. Det finns numera även möjlighet att ta in bussmodeller som går på flytande biogas, så det är en framtida möjlighet, säger Anna Lövsén, vd för Svensk Biogas.
 
– Hos oss kommer den flytande biogasen att till 100 procent bestå av förnybar biogas. På andra håll i landet består den flytande gasen av en mix av biogas och naturgas. Våra tankstationer för flytande biogas gör därför stor miljönytta, och bidrar på så sätt till världens resurseffektivaste region.

Den totala investeringen beräknas bli drygt 20 miljoner kronor, varav 45 procent av investeringen är bidrag från Klimatklivet.
Svensk Biogas är ett helägt dotterbolag till Tekniska verken i Linköping.