Speed-dejting på Transportforum

8 januari 2020 | Stadsplanering & trafik
Idag onsdag och i morgon torsdag pågår Transportforum i Konsert & Kongress. Infrastrukturministern var där och i kväll är möjligt att speed-dejta bland annat kommunens cykelrepresentant.
Cykel ritad på asfalt, Skylt om cykling

Foto: Sandra Victor

Infrastrukturminister Tomas Eneroth inledde Transportforum med att tala under temat ” Ändrade beteenden, en förutsättning för ett transporteffektivt samhälle". Det är VTI (Statens väg- och transportforskningsinstitut) som arrangerar Transportforum.

Linköpings kommun deltar med miljösamordnare Sandra Viktor under programpunkten ”Träffpunkt Cykelcentrum”. Hon finns tillgänglig under eftermiddagen mellan klockan 17:15 och 18:30  och kan bland annat svara på frågor om kommunens cykellänkar.

Speed-dejting

Under programpunkten Träffpunkt Cykelcentrum kan besökaren också träffa forskare, representanter från Sveriges Riksdag och Svenska Cykelstäder. Under den första timmen ges möjlighet att i ”speed-dating-format” höra korta presentationer om doktorandprojekt och andra pågående eller kommande forskningsprojekt och initiativ. Allt med någon form av koppling till cykling.
Det finns också möjlighet att träffa Cykelcentrums föreståndare och diskutera aktuella frågor inom cykelforskningen.

Riksdagens cykelnätverk

Redan igår kom Riksdagens cykelnätverk på besök till Linköping. Med under dagen var även politiker från Linköping, Region Östergötland och Trafikverket.
Besöket började med en cykeltur till VTI via cykellänken med Linbike och bagaget fraktades med hjälp av ellastcykel.

På VTI:s Cykelcentrum hölls samtal om vintercykling, cykelforskning, nationella och kommunala åtgärder för ökad cykling samt lastcyklar för godstransporter i stadskärnor. VTI:s cykelcentrum är ett nationellt kunskapscentrum för forskning och utbildning om cykling.