Hindra spridning av vattenpest

15 april 2019 | Bygga, bo & miljö
Vattenpest är en främmande art som ställer till stora problem i svenska vatten. Den påverkar den biologiska mångfalden och orsakar kostnader både för enskilda personer och samhället. Nu sprider sig arten i Östergötland, men allmänheten kan hjälpa till att hindra framfarten.

Vattenpesten finns bland annat vid badplatsen i Berg. Foto: Anna-Stina Påledal, Linköpings kommun

– Vattenväxten vattenpest har de senaste fem-tio åren fått allt större spridning i bland annat Boren, Norrbysjön, Ljungssjön och Roxen. Den finns även i Svartåns vattendragssystem, Vättern och Glan, säger Anna-Stina Påledal, vattensamordnare på miljökontoret.

Skapar problem

Växten kan ställa till med problem bland annat för vattenkraften och påverka vattenflöden i mindre vattendrag. Den kan störa båttrafik och slussning i Göta Kanal, även bad- och friluftsliv kan påverkas då stora mängder döda växter kan flyta upp på stränder. Även fisket kan påverkas negativt då redskap kan fastna i den täta växtmassan.

Vattenpest hotar också den biologiska mångfalden när den täta massan av växter hindrar solljuset från att tränga ner i vattnet och förändrar därmed miljön för andra växter och djur.

Inte farlig för människor

– Vattenpest är inte farlig för människor och husdjur och ska inte förväxlas med algblomning. Det finns olika arter av vattenpest, den vanligaste är ”vanlig” vattenpest, Elodea canadensis, säger Anna-Stina Påledal.

Vattenpest sprids lätt till nya platser. Det räcker med att små bitar av växten hamnar i ett nytt vattenområde för att den ska kunna börja växa där.

Text: Sofie Berlin

Hjälp till att minska spridningen av vattenpesten genom att:

- Kontrollera och rensa båtarna innan de flyttas mellan sjöar.

- Torka utrusning som dykardräkter, badkläder och fiskeredskap innan de flyttas till ett nytt vatten.

- Aldrig tömma ut akvarie- eller dammvatten i naturen.

- Inte flytta växter och djur mellan sjöar.

- Vara försiktig vid hanteringen av vattenpest och lämna växtmaterial till förbränning vid återvinningsstationerna. Kompostera endast i undantagsfall.

Sötvattensväxt från Nordamerika. Finns etablerad i Sverige sedan 1870-talet. Idag är den mycket vanlig i sjöar och vattendrag i hela södra delen av Sverige. Vattenpest klassas i Sverige som främmande och potentiellt invasiv.

Smal vattenpest (Elodea nuttallii) är en sötvattensväxt från Nordamerika. Finns etablerad i förvildade bestånd sedan 1990-talet i de södra delarna av Sverige. Smal vattenpest finns med på EU:s lista över invasiva främmande arter vilket innebär att den är förbjuden att importera, odla och sätta ut i naturen.

Invasiv främmande art Växter, djur, svampar och mikroorganismer som med människans hjälp tagits sig över ekologiska barriärer och etablerat sig utanför sitt naturliga utbredningsområde och som dessutom har förmågan att allvarligt förändra sin omgivning på ett oönskat sätt. Till exempel genom att konkurrera ut inhemska arter eller sprida smittor. Dessa arter har ofta egenskaper som gör att de är tåliga, växer snabbt och förökar sig effektivt.