Stor brandrisk i länets östra delar

20 juni 2019 | Bygga, bo & miljö
Det är torrt i framför allt Östergötlands östra delar och i skärgården. Allmänheten uppmanas till stor försiktighet vid eldning utomhus.
Närbild på en öppen eld i en staplad hög med pinnar och grenar. I bakgrunden lövskog i solljus.

I slutet av förra veckan hade Länsstyrelsen ett möte med bland annat Räddningstjänsten Östra Götaland och länets kommuner angående brandrisken i länet. Just nu är det mycket torrt i markerna, särskilt i de östra länsdelarna och i skärgården. För närvarande är det dock inget eldningsförbud i Östergötland.

– Det råder stora skillnader inom Östergötland när det gäller brandrisken och därför är det inte motiverat att införa eldningsförbud i hela länet, säger Håkan Dahm, krisberedskapshandläggare på Länsstyrelsen Östergötland.

Länets aktörer samverkar regelbundet och uppmanar allmänheten till stor försiktighet vid eldning utomhus. Man följer också brandriskläget hela tiden.

Uppdaterad: den 24 juni klockan 10.30.