Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Stor satsning på äldreomsorgen

21 juni 2021 | Omsorg & hjälp
Fortsatt utökad grundbemanning, förbättrade arbetsvillkor, förstärkt demensvård och fler kuratorer som ska möta äldres psykiska ohälsa. Det är några av de satsningar som äldrenämnden kan göra tack vare ökade statsbidrag och ett överskott i budgeten.

Redan i höst kan verksamheterna till exempel installera bredband i de boendes egna lägenheter eller köpa in fler surfplattor. Bild: Mostphotos.

– Vi vet att äldreomsorgen står inför flera långsiktiga utmaningar. Det blir allt fler äldre, kompetensförsörjningen är en utmaning och ett allt mer digitaliserat samhälle ställer nya krav på våra verksamheter. Därför är det glädjande att äldrenämnden kan göra en rad extra satsningar 2021 och 2022. Även om en del av satsningarna är på kort sikt så bedöms de kunna ha långsiktiga effekter, säger äldrenämndens ordförande Liselotte Fager (KD).

43 miljoner från budget

Under 2021 har äldrenämnden ekonomiska förutsättningar att göra satsningar i verksamheten. Satsningarna görs inom områdena förbättrade arbetsvillkor, anpassning av lokaler och digitalisering och motsvarar 43 miljoner kronor.

– Det här är konkreta satsningar som verksamheterna har nytta av. Redan i höst kan man till exempel installera bredband i de boendes egna lägenheter, köpa in fler surfplattor och utbilda fler inom välfärdsteknik. Hemsjukvården kan snabbare byta till bärbara datorer och Åleryd får möjlighet att köpa in nya möbler till sin nyrenoverade samlingslokal, säger social- och omsorgsdirektör Linda Ljungqvist.

Förbättrade arbetsvillkor

För att säkerställa en god vård och omsorg för äldre personer har kommunen ansökt om över 55 miljoner kronor i statsbidrag. 27 miljoner föreslås gå till att förlänga beslutet om ökad grundbemanning. Samtidigt inkluderas också undersköterskor i beslutet. Dessutom föreslås 20 miljoner kronor till att förbättra arbetsvillkoren inom äldreomsorgen. 

– Under 2021 och 2002 kan våra utförare avropa medel för att förbättra arbetsvillkoren inom äldreomsorgen. Det kan till exempel handla om att se över alternativ till delade turer, möjliggöra inflytande över scheman eller för utveckling av språkkompetensen. Dessutom har vi fått tydliga signaler om att det behövs en längre satsning på utökad grundbemanning, säger äldrenämndens ordförande Liselotte Fager (KD). 

Leanlink föreslås också få åtta miljoner årligen fram till 30 april 2023 för ett utvecklingsuppdrag att utveckla hemsjukvården.

Motverka ensamhet och öka kvaliteten i demensvården

Kommunen har även fått statsbidrag för att motverka ensamhet bland äldre och öka kvaliteten i demensvården. Leanlink föreslås därför få 4 miljoner kronor årligen 2021 och 2022 för att möta äldres psykiska ohälsa. Pengarna föreslås bland annat att gå till att anställa fler kuratorer. Dessutom föreslås Demenscenter få 4,6 miljoner årligen 2021 och 2022 för att utveckla sin verksamhet och möta behovet av bland annat utbildningsmaterial och för att lättare nå ut till fler målgrupper.

Äldrenämnden fattar beslut om satsningarna den 24 juni.