Stor satsning på digitala hjälpmedel

17 april 2019 | Omsorg & hjälp
Bebisdockor, surfplattor och sinnesstimulerande bilder. Det är några av de hjälpmedel som ska underlätta vardagen för många Linköpingsbor.

När någon rör den projicerade bilden framkallar det ändringar i ljud och bild.

Under 2018 avsatte regeringen 350 miljoner kronor för välfärdsteknik. Syftet var att göra det möjligt att öka investeringstakten av välfärdsteknik i kommunala vård- och omsorgsverksamheter. Linköpings kommun fick 4,4 miljoner kronor – pengar som nu används för att införa digitala hjälpmedel.

– Det är väldigt roligt att regeringen gör satsningar likt denna. Det ger kommunen en möjlighet att göra satsningar som det annars inte skulle finnas utrymme för i budget men som kan hjälpa de enskilda brukarna i deras vardag, säger Pernilla Rosengren, projektledare på enheten IT och e-hälsa på Social- och omsorgsförvaltningen.

Tillsammans med kollegan Joakim Jederström, som också ansvarar för projektet, har de lyssnat in vilka digitala hjälpmedel som verksamheter inom vård och omsorg är i behov av.

– Vi har hållit en workshop och gjort flera intervjuer. Något som särskilt har efterfrågats är surfplattor, säger Pernilla Rosengren. 

Docka för blivande föräldrar

Några av de tillfrågade verksamheterna var Individ och familjeomsorg (IFO), daglig verksamhet och socialpsykiatri.

- Vi har fått surfplattor och dockan Real care baby till våra verksamheter, säger Daniel Åström, verksamhetschef för IFO.

Klienterna kan med surfplattor använda ett instrument som kallas Feedback informed treatment. Det är ett evidensbaserat verktyg där klienten kan ge återkoppling till behandlaren. Det är också ett sätt att följa förändring i behandlingsarbetet.

– Vi har jobbat med surfplattor en längre tid och nu får vi möjlighet att utöka arbetet. Det är jättebra, säger Daniel Åström.

Inom IFO såg man också behov av att kunna ge stöd i att förbereda sig för föräldraskap. Real care baby är en docka för lärande som ska användas i kommunens föräldrautbildning Parenting young children. Dockan gör som ett riktigt barn; skriker, äter och kissar. Den är kopplad till en programvara som gör det möjligt att i efterhand se hur den som fått ta hand om dockan har hanterat olika situationer.

– Vi kommer främst att använda detta för blivande föräldrar som har någon form av kognitiva funktionsnedsättningar för att de ska få stöd i sitt föräldraskap, säger Daniel Åström.

”Möjlighet att plaska i vatten”

Inom daglig verksamhet har man fått möjlighet att prova interaktiv sinnesstimulering.

– Vi har valt att fokusera på personer som har stora fysiska funktionsnedsättningar, säger Marie Green, verksamhetschef för daglig verksamhet.

Interaktiv sinnesstimulering består av en projektor som projicerar en bild eller video på en matta, ett golv, bord, vägg eller tak. När någon rör den projicerade bilden framkallar det ändringar i ljud och bild.

– På det här sättet får personer möjlighet att plaska i vatten trots att man inte kan ta sig till en sjö och det kan också öka förståelsen för orsak och verkan, säger Marie Green.

Motarbeta digitalt utanförskap

Projektledaren Pernilla Rosengren hoppas att de nya hjälpmedlen ska komma väl till användning både för personal i verksamheterna och för brukare.

– Teknik som kan göra vardagen bättre för människor skapar enorma möjligheter och motarbetar även digitalt utanförskap.
 
Text: Cecilia Salomonson/Emmilie Engström
Foto: Göran Billeson