Stort deltagande i önskemål om skola

26 mars 2020 | Förskola & utbildning
Näst intill alla familjer som kunnat önska skola inför skolstart i förskoleklass eller årskurs 7 har också gjort det. Det visar en sammanställning av önskemål om skola som kommunen gjort.

93 procent av eleverna har fått sitt första, andra eller tredje skolönskemål.

Nu har alla 3 782 elever som ska börja förskoleklass eller årskurs 7 tilldelats en plats på någon av alla skolor i Linköpings kommun. Efter önskeperioden under januari har kommunen intensivt arbetat med att placera alla elever utifrån en rad olika kriterier.
 
Bland de blivande eleverna i förskoleklasserna har 94 procent fått antingen sitt första, andra eller tredje önskemål. När det gäller eleverna som till hösten börjar i årskurs 7 är även den siffran väldigt hög. 93 procent har fått plats på sitt första, andra eller tredje skolönskemål.
 
– Det är väldigt glädjande att så många gjort önskemål. Lika glädjande är det att vi kan besvara en så stor andel av allas önskemål, säger Christel Horsak, ansvarig för förskola och grundskola.

Erbjuder alltid andra alternativ

Ett mindre antal elever som inte fått sina önskemål tillgodosedda har ändå fått plats på någon skola.
 
– Vi vet att det finns de som hoppats på att komma in på en skola som redan blivit full. Men vi erbjuder alltid andra alternativ och placeringar. Våra skolor samarbetar med varandra och vår undervisning håller hög klass i hela kommunen, säger Horsak.
 
Önskemål om skola görs till förskoleklass och årskurs 7 och brukar vanligtvis ligga som en önskeperiod under januari varje år. 
 
Text: Axel Svartling