Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Beslutet: Så får gymnasieelever lunch

26 mars 2020 | Förskola & utbildning, Coronaviruset covid-19
Coronavirusets utbrott innebär enorma utmaningar för vårt samhälle. Linköpings kommun har tidigare fattat beslut om fjärr- eller distansundervisning inom den kommunala gymnasieutbildningen för att bromsa spridningen av coronaviruset.
Salldstallrik

Foto: Mostphotos

Bildningsnämndens ordförande Åsa Wennergren (L) har nu tagit ett ordförandebeslut om att gymnasielever som genomför fjärr- eller distansundervisning och är folkbokförda i Linköpings kommun samt asylsökande gymnasieelever med Linköping som vistelseort ska tilldelas lunchkuponger med ett värde på 75 kronor (inklusive moms) per dag, gällande måndag till fredag under april månad 2020 under ordinarie skoldagar med undervisning. Beslutet ska verkställas med början senast 1 april 2020.

Syftet med beslutet är att säkerställa att gymnasielever får en lunchmåltid. 

– För vissa familjer som har sämre ekonomiska förutsättningar blir det en stor extrakostnad att behöva betala för luncher, när eleverna i vanliga fall får detta i skolan. I vissa fall har inte ens ungdomarna möjlighet eller tillgång till lunch hemma, säger Åsa Wennergren (L), ordförande i bildningsnämnden.

Beslutet innebär också ett stöd till en utsatt bransch. Restaurangerna i Linköpings kommun genomgår en svår tid med färre besökare och ett stort tapp i sin omsättning.

– Jag välkomnar beslutet, det är ett viktigt stöd till branschen och det lokala näringslivet. Det vore väldigt olyckligt om denna kris leder till att Linköpings restauranger tvingas stänga ner, vilket skulle innebära förlorade arbetstillfällen, minskat företagande och försämrad livskvalitet för invånarna i Linköpings kommun säger Denisé Cassel (KD), förste vice ordförande i kommunstyrelsen.

Den praktiska lösningen förbereds nu. I den ingår att ta hänsyn till Folkhälsomyndighetens rekommendationer vad gäller smittspridning.