Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Surfplattor ska hjälpa äldre att bryta social isolering

12 maj 2020 | Omsorg & hjälp, Coronaviruset covid-19
Hemtjänsttagare i Linköping kommer att kunna låna surfplattor av kommunen under coronapandemin. Totalt har 199 surfplattor köpts in, varav 149 stycken kommer att användas inom hemtjänsten och resterande blir ett komplement till de surfplattor som redan finns tillgängliga för boende i kommunens vårdbostäder.

När det sker svåra händelser i livet som att en närstående går bort, eller som i nuvarande situation med ofrivillig karantän och social isolering, är risken att drabbas av depression hög hos målgruppen äldre.

- Själva idén med att köpa in surfplattor kom utifrån vår kännedom från andra projekt att äldre personer ofta lever i ett digitalt utanförskap, eller har en låg digital förmåga. Forskning visar att utbildning i och användning av internet via surfplatta eller telefon kan minska känslan av ensamhet, säger Joakim Jederström som är drivande i projektet och verksamhetsutvecklare inom välfärdsteknik/IT vid Social- och omsorgsförvaltningen.

Att använda digitala verktyg ger även målgruppen möjlighet att komma i kontakt med samhällsservice och andra stödfunktioner som hjälp med inköp.

Tekniskt stöd

Surfplattorna är utrustade med 4G SIM-kort vilket innebär att de kan användas i hemtjänsttagarens lägenhet, oavsett teknisk infrastruktur. Dessutom kan de användas i vårdbostäder där trådlöst nätverk saknas. Surfplattorna förmedlas till utförarna av hemtjänst som sedan i samråd med hemtjänsttagarna fördelar dem. Användarna kommer att kunna få tekniskt stöd av personal i verksamheterna men även via så kallade trygghetsvärdar eller samordnare inom hemtjänst och på vårdboenden.

- Samtliga utförare inom hemtjänsten har reagerat mycket positivt och ser en stor potential i hur surfplattorna kan användas. Många har reagerat med ett stort hjärta och visat en vilja att hjälpa till, säger Joakim Jederström.

Surfplattorna kommer successivt att levereras till utförarna av hemtjänst med start nu på torsdag.

Text: Karin Almerén