Hoppa till huvudinnehåll

Teknik för ökad trygghet testas

7 mars 2023 | Kommun & politik
Ett nytt projekt ska testa hur modern teknik kan skapa en tryggare stad. Det handlar till exempel om sensorer som kan sättas upp vid resecentrum i Linköping.
Resecentrum i Linköping

Resecentrum ingår i testområdet.

Linköpings kommun har gett det kommunägda bolaget Linköping Science Park i uppdrag att jobba med utveckling och innovation inom trygghet. Det har resulterat i den nystartade satsningen “Testarena trygghetsskapande teknologier”. Inom testarenan ska flera olika aktörer kunna prova digitala lösningar i en publik miljö.

Testområdet kommer att omfatta resecentrum, transitmiljön mot centrum och området mot och kring Lilla torget i Linköping.

Tekniken som kan komma att provas är till exempel sensorer som kan upptäcka och förhindra spring på tågspåren. Artificiell intelligens kommer att användas för att tolka och ge kunskap om informationen.

– Linköping är definitivt en kommun som ska ligga i framkant inom ny teknik i trygghetsskapande syften. Det är positivt att vi nu går vidare och testar detta på flera olika platser, säger Kristina Edlund (S), kommunstyrelsens ordförande.

Ge kunskap

Satsningen ska ge erfarenhet och kunskap om olika tekniska lösningar och hur de fungerar med varandra. Testerna ska också ge kunskap om hur åtgärderna uppfattas av personerna som rör sig i testarenans område.

En utgångspunkt i arbetet är att stadsmiljöer och transportsystem inte är jämlika idag när det gäller den upplevda otryggheten. Vissa känner sig mindre trygga än andra. Målet är därför att skapa en trygg miljö som är tillgänglig för alla. Förutom teknik fokuserar projektet också på juridik och integritet som sätter gränser för hur tekniken kan användas.

– Linköping är en utmärkt plats för att skapa en testarena för trygghetsskapande teknik genom vår tradition att samverka mellan det offentliga, akademien och näringslivet. Jag ser fram emot att vi tillsammans kommer hitta nya tekniska lösningar som ökar tryggheten för Linköpingsborna, säger Niklas Borg (M), kommunalråd.

Kompletterar andra åtgärder

Projektet startar i mars och kommer att pågå i 18 månader med Linköping Science Park som projektledare. Satsningen har fått medel av innovationsmyndigheten Vinnova, och finansieras även av medverkande företag och organisationer.

Kommunens säkerhetschef Anders Fernemark är glad över att projektet har fått stöd från Vinnova, vilket ger satsningen extra skjuts. Han framhåller att arbetet med trygghetsteknik i den offentliga miljön kompletterar andra åtgärder för att öka tryggheten och säkerheten.

– Vanligtvis kanske man tänker kamerabevakning när det talas om teknik. Nu behöver vi bredda kunskapen och perspektiven och koppla på annan teknik, säger han.

Senast ändrad den 13 mars 2023

Senaste nytt

Bassängerna är testade - 23 dagar kvar till öppning Det hände på fullmäktige i mars Snöovädret påverkar sophämtningen Linköping på besök i systerorten Palo Alto Förslaget om nedläggning av förskolor och skolor blir verklighet Reservrutiner påkopplade när trygghetslarm slutade fungera Nya åtgärder ska motverka segregation Inför beslutet om skollokaler - så går nämndmötet till Kom och se eldshow på Earth hour Dags att sopa upp gruset