Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Tillfälligt kulturstöd på fem miljoner kronor delas ut

22 december 2020 | Kommun & politik, Uppleva & göra, Covid-19
29 kulturaktörer och 28 kulturföreningar och kulturella mötesplatser får dela på nästan fem miljoner kronor.

Det tillfälliga stödet ska hjälpa kulturföreningar och aktörer under pandemin.

Under 2020 har Linköpings kommun infört flera tillfälliga projektbidrag och stöd för kulturaktörer kopplat till den rådande coronasituationen. Under november kunde Linköpings kulturaktörer via Kultur- och fritidsförvaltningen ansöka om det extra kulturstöd på fem miljoner kronor som tillsatts med anledning av coronapandemin.

Två kategorier

Stödet bestod av två kategorier. Den första kategorin på totalt tre miljoner kronor riktade sig till bidragsberättigade kulturföreningar samt kulturella mötesplatser. Den andra kategorin på två miljoner kronor utdelas som arbetsstipendier.

– Det är verkligen glädjande att Linköpings kommun genom Kultur- och fritidsförvaltningen under december månad kunnat fördela höstens tillfälliga kulturstöd till de vars arbetssituation påtagligt påverkats av pandemin, säger Mårten Hafström, utvecklingschef Kultur- och fritidsförvaltningen.

Möjlighet att arbeta vidare

Kulturstödet har sökts av arrangörer, producenter och kulturella mötesplatser verksamma inom flera kulturområden.

Arbetsstipendiet har sökts av kulturverksamma enskilda aktörer inom flera kulturområden exempelvis inom dans, musik, bildkonst, teater, litteratur.

En beslutsgrupp bestående av ämnesexperter inom olika kulturområden från Kultur- och fritidsförvaltningen i Linköpings kommun samt från Region Östergötland har granskat och bedömt samt utsett vilka sökande som blivit beviljade kulturstöd.

 Vi ser att det här stödet kan bli en möjlighet för mottagarna att arbeta vidare inom kulturlivet trots den pågående pandemin, en sektor som lider svårt just nu, säger Mårten Hafström.

Pengarna kommer att betalas ut under december månad till de som tilldelats stöd.