Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Tips: Fira påsk i naturen

1 april 2021 | Uppleva & göra
I dessa tider när vi måste hålla lite avstånd till varandra passar det extra bra att upptäcka vår vackra natur i och runt om staden.

Njut i Frökärrsbacken i Tinnerö eklandskap. Foto: Göran Billeson

– Linköping har en rik och varierad natur där slätt, eklandskap, skogar och sjöar går in i varandra. Flera av naturreservaten ligger i stadens närhet och är lätta att ta sig till. Med appen Naturkartan får du dessutom en digital guide till alla friluftslivsanordningar i dessa naturområden, säger Johan Molin, kommunekolog på Linköpings kommun.

Johan Molin och de andra i kommunens Naturgruppen har några tips de vill lyfta fram lite särskilt.

Tinnerö eklandskap

Som en grön kil från söder når det östgötska eklandskapet ända in i centrala Linköping. Även till fots eller cykel är det lätt att ta sig ut hit. "Tinnerö eklandskap kultur och natur" är ett 687 hektar stort kommunalt naturreservat som bildades 2006. Det är ett mosaiklandskap med ekhagar, våtmarker, lövskogar och gamla barrskogar. Det som gör området speciellt är den stora rikedomen på gamla ekar.

Tinnerö eklandskap är ett utmärkt område för motion och rekreation. I reservatet finns ett finmaskigt grusvägnät med vägvisning ypperligt för långa promenader och cykelturer. För den som vill vandra i naturen finns drygt 20 kilometer leder och markerade stigar, samt rastplatser med eldstäder.


Upptäck trolsk gammal barrskog i Ullstämmaskogen. Foto: Gunnar Ölfvingsson

Ekängsdalen och Ullstämmaskogen

Söder om Vidingsjö motionscentrum och naturreservat ligger Ekängsdalen, en dalgång där flera nya våtmarker har skapats. Från fågeltorn och tillgänglighetsanpassade plattformar kan du njuta av ett rikt fågelliv, bland annat den sällsynta svarthakedoppingen. Nybyggda rastplatser med sjöutsikt har gjort området till ett omtyckt utflyktsmål.
Ett stenkast söderut ligger Ullstämmaskogens naturreservat. Här finns trolsk gammal barrskog att ströva i, till exempel på Östgötaleden, LOK-milen eller ”skogsstigen” som går genom reservatet.

Vidingsjöskogen

I anslutning till Vidingsjö motionscentrum i södra delen av Linköping ligger Vidingsjöskogens naturreservat. Detta är ett omtyckt strövområde med stora naturvärden knutna till gammelskogen, klibbalkärren och sumpskogarna. Vid motionscentret finns en mängd spår och leder, utegym och lekplats.


Ullaberg är en av Linköpings nyaste fågelsjöar. Foto: Jeppe Gustafsson

Ullaberg och Mossen

Ullaberg och Mossen är Linköpings nyaste fågelsjöar. Runt sjöarna finns flera vandringsleder kopplade till Östgötaleden, bland annat en rundslinga som är fyra kilometer lång. I området finns flera rastplatser med fin utsikt över sjöarna. Från Vidingsjö motionscentrum eller Ekängsdalens våtmarker når du Ullaberg och Mossen genom att vandra söderut längs Östgötaleden. Med cykel når du området lättast från cykelvägen mellan Harvestad och Sturefors. Sväng västerut i korsningen Brokindleden/vägen till Landeryds golfbana och följ grusvägen över Harvestad gård. Längs denna grusväg finns också en parkering för bil cirka 700 meter öster om sjöarna.

Vallaskogen

Vallaskogens naturreservat utvidgades under 2017 och är beläget i Linköpings centrala delar i anslutning till Gamla Linköping. Här finns en blandning av löv- och barrskog, en del betad som förr i tiden, då djuren ”gick på skogen”. Cirka 500 kärlväxter finns i reservatet, liksom intressanta fornlämningar. Området är lätt att promenera i. En stig med naturinformation, anpassad för synskadade, utgår från Gamla Linköping och motions- och mountainbikespår finns också.


Bland Viggeby naturreservats öar får man känslan av att vara i en skärgård. Foto: Göran Billeson

Viggeby

Viggeby naturreservat ligger i södra delen av Linköpings kommun, vid sjön Järnlunden strax väster om Brokind. Längs klippiga stränder med knotiga tallar och bland reservatets öar får man känslan av att vara i en skärgård. Detta omväxlande reservat består av fina ekmiljöer, lövskogar och flera öar. Reservatet lämpar sig väl för skogspromenader under vår och höst, badbesök under sommaren och skridskoturer under vintern.

Svartåmynningen

Utmed Roxen, mellan Linköping och Berg, finns stora betade strandängar. Detta område är en av landets rikaste insjöstrandängar vad gäller fågellivet. Här har mer än 200 olika fågelarter setts. Gör ett besök till något av reservatets två tillgänglighetsanpassade fågeltorn vid Nybro eller Sättunaviken.

Kärna mosse

Strax utanför Malmslätt finns ett av Östergötlands finaste kalkkärr. Här finns uppemot 15 olika orkidéarter och många andra arter som du främst hittar i fuktiga, kalkrika miljöer. Kärret omges av en spännande och vildvuxen skog och på flera ställen tränger grundvattnet upp i källor i marken. En tillgänglighetsslinga börjar från reservatets norra entré och leder ända ut på kalkkärret.

Här hittar du beskrivningar av naturreservaten och andra besöksvärda naturområden inom Linköpings kommun:

Du hittar fler tips på aktiviteter att göra i påsk hos Visit Linköping:

Chatta
Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: