Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Träbro blir ny entré till Folkungavallen

25 november 2020 | Stadsplanering & trafik, Bygga, bo & miljö, Folkungavallen
Tre arkitektkontor har fått lämna in förslag till kommunen på hur en framtida gång- och cykelbro över Tinnerbäcken till Folkungavallen ska se ut. Nu är det klart vilket bidrag som ska bli utgångspunkt för den nya träbrons utformning.

Så här kan den nya bron komma att se ut. Illustration: Rundquist arkitekter

Som en del av utvecklingen av infrastrukturen i ”Tinnisområdet” i Linköping ska den nya bron vara en länk mellan Tinnerbäcken och Tinnerbäcksparken. Bron ska också fungera som entré till den nya stadsdelen Folkungavallen och den nya simhallen.

– I närheten av bron kommer det att finnas en hållplats för kollektivtrafik, så för de som åker buss till simhallen eller stadsdelen kommer bron att bli den självklara vägen in till området, säger Linda Moström, landskapsarkitekt, Linköpings kommun.

Broförslaget är framtaget av konsultföretaget Tyréns i samarbete med Rundquist arkitekter. Förslaget består av en konstruktion framtaget i limträ där bron tar ett språng över bäcken med V-formade stöd på var sin sida om ravinen.


Bron i mörker. Illustration: Rundquist arkitekter

Beräknas klar sommaren 2022

Bron blir en förlängning av Emriks gata mot det nya bostadskvarteret. Området är en blandning av modern arkitektur, tidig funktionalism, ravinmiljö och en modern stadspark.

– Vi tror att den nya bron kommer att samspela bra med den omkringliggande miljön. Upplevelsen av brons form och uttryck i mörker bidrar till förslagets stora kvaliteter, säger Linda Moström.

– Vi har medvetet valt att bygga i trä eftersom det är ett förnybart material och viktigt ur miljösynpunkt. Samtidigt ger trä stora möjligheter till annorlunda och spännande arkitektoniska uttryck i Linköpings stadsmiljö.

Bron ska börja byggas under slutet av 2021 och beräknas vara klar i augusti 2022.

Text: Emmilie Engström