Träff om samspelet mellan människa och teknik

2 april 2019 | Förskola & utbildning
Den 9 april anordnas den årligt återkommande konferensen KVIT. I år är temat människans roll i den rådande teknikutvecklingen.

Bild från tidigare års KVIT Conference. Foto: KVIT Conference

Konferensen håller till på Kårhuset Kollektivet i Linköping City och riktar sig till alla som vill få nya perspektiv på människan i teknikutvecklingen samt är nyfikna på vad de som jobbar inom området gör idag och hur de ser på framtiden.

"Kvalitetssäkra framtiden"

– Årets tema är att kvalitetssäkra framtiden genom att förstå både människa och maskin. I år har vi därför bjudit in talare som på olika sätt jobbar för att utveckla framtidens artificiella intelligens och teknik så att den förbättrar människors tillvaro och prestationsförmåga, eller rent utav får tekniken att förstå oss människor bättre, säger Sofie Forsberg, medarrangör på KVIT.

Bland talarna finns Jenny Skog från SAAB som arbetar med att utveckla Gripens kontrollpanel, med fokus på att människan i en pressad situation ska få stöd av tekniken. Annika Larsson på Veoneer jobbar för att få bilar att läsa av mänskliga signaler för att skapa tillit till autonoma fordon. Sveriges första professor i kognitionsvetenskap, Peter Gärdenfors, kommer att berätta om sin forskning kring socialisering med robotar.

Internationell konferens

I år väntas runt 300 deltagare till konferensen. Både besökare och talare kommer från hela Sverige och från utlandet.

– Framförallt är de besökare som reser hit andra som studerar och forskar kring människa och maskin. I år har vi också sett ett ökat intresse hos näringsliv lokalt, vilket är fantastiskt roligt och något vi tror kommer bidra till dialogen på årets konferens, säger Sofie Forsberg.

KVIT riktar sig till alla som är nyfikna på att lära sig mer om människa och teknik samt vill bygga upp ett spännande nätverk inom området. Konferensen anordnas av studenter på Linköpings universitet i sammarbete med Linköpings kommun.

Text: Sofie Berlin