Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Trängsel på serveringar – så arbetar kommunen

16 oktober 2020 | Näringsliv, Bygga, bo & miljö, Covid-19
Under hela coronapandemin har tillsyn kontinuerligt skett på serveringar runt om i Linköping. "God dialog är nyckeln".

Miljökontoret har stadig kontakt med serveringsställen. Rutinen är att nystartade verksamheter alltid får en första trängselinformation samt tillsyn vid en ordinarie livsmedelskontroll.

Det säger Maria Pihlajärvi, avdelningschef livsmedel på Miljökontoret.

De allra flesta är måna om att följa rekommendationerna, men det gäller att kunderna också tar eget ansvar. 

När covid-19 började spridas i våras skärpte Miljökontoret de vanliga tillsynsbesöken på olika typer av serveringar. Fokus blev att nå ut och nöta in rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten. Tillsyn utförs på uppdrag av Bygg- och miljönämnden och Miljökontoret har befogenhet att besluta om åtgärder, reglering av rutiner, öppettider eller tillfälligt stänga en hel eller delar av ett serveringsställe om det inte vidtagits tillräckligt med åtgärder för att förhindra smittspridning. Om förbudet inte följs kan det bli ett löpande vite. Tillsynen gäller olika typer av serveringar, barer och caféer, men det gäller inte serveringsställen utan sittplatser, servering i samband med hjälpverksamhet eller inom skola och äldreomsorg. 

Intensivt tillsynsarbete

– Det blev en intensiv första period av tillsyn och dialog på serveringsställena som har hållit i ända till nu – och vi fortsätter och håller ut! Vi förmedlar kontinuerligt att det är ännu viktigare att god hygien råder samt att det är så otroligt viktigt att alla tänker på att hålla avstånd, säger Maria Pihlajärvi.
 
Inspektionerna utförs både på vardagar och helger, på dagen såväl som sen kväll/natt. Under hösten har fler synpunkter och klagomål kommit in när det gäller trängsel på serveringar. Kontakt Linköping tar emot synpunkterna, och Miljökontoret följer upp.
 
– Vi kan inte vara överallt hela tiden, men jag är helt säker på att vi har nått alla verksamheter och att det är tydligt vad som gäller. Ägare och personal är förstående och vill göra rätt, men ibland når de inte ända fram. Då har vi också beslutat om åtgärder eller hel/delvis stängning. Sedan är det upp till ägarna att se till att justera det som är fel, säger Maria Pihlajärvi.

Viktigt att tänka på 

Det är inte bara serveringsställena som behöver ta ansvar för att förebygga och minska smittspridningen. Vid besök på ett serveringsställe är det viktigt att du som besökare tänker på att hålla avstånd. Tänk även på hur du står i kön, går till toaletten, beställer dryck eller mat så att det inte blir trängsel. Glöm inte att ha god handhygien - tvätta händerna ofta och noga.
 
Om du upplever att ett serveringsställe inte följer de föreskrifter och allmänna råd som finns för serveringsställen kan du höra av dig till Kontakt Linköping som tar emot dina synpunkter under ordinarie öppettider. 
 

Text: Annika Avén

Det som gäller är att jobba proaktivt och förebygga trängsel så gott det går:

  • Informera om att personer med sjukdomssymtom, även lindriga sådana, inte bör komma in.
  • Se till att antingen handtvätt eller handsprit finns tillgängligt för såväl personal som gäster.
  • Ordna bra vägar in och ut till serveringen och till toalett.
  • Informera om vikten av att hålla avstånd, exempelvis via affischer, markeringar i golv eller på möbler.
  • Se till att möjliggöra avstånd mellan olika sällskap.