Trygghetspunkt - en nödvändig plats när krisen kommer

9 maj 2019 | Kommun & politik
Vart vänder du dig om vattnet har varit avstängt en längre period, om det inte finns någon elförsörjning och värmen har slutat fungera? Krisen gör att det inte går att använda Internet eller din mobil.

Ulf Landberg arbetar som säkerhetsstrateg i Linköpings kommun och har koll på alla trygghetspunkter. Foto: Jeppe Gustafsson

Svaret heter trygghetspunkt och i Linköpings kommun finns 27 stycken. När det blir kris är det kommunen som ansvarar för att invånarna har ett tryggt ställe att vända sig till.

– En trygghetspunkt är en samlingslokal dit människor kan vända sig vid samhällsstörningar, till exempel vid vatten-, el- eller värmeavbrott. Lokalen ska fungera med hjälp av reservkraft och andra resurser som kan levereras till trygghetspunkten, exempelvis vatten, säger Ulf Landberg, säkerhetsstrateg i Linköpings kommun.

Linköpings kommuns trygghetspunkter fungerar olika beroende på vilken typ av samhällsstörning som inträffat och hur länge krisen pågår. Trygghetspunkterna aktiveras vid behov av kommunens krisledning och bemannas av Frivilliga resursgruppen (FRG).

Saker som kan finnas på en trygghetspunkt:

• Information om störningen
• Dricksvatten
• Enklare förtäring
• Uppvärmda lokaler
• El och belysning
• Första hjälpen
• Hjärtstartare
• Krisstöd
• Hjälp att kontakta 112

Informerar om trygghetspunkter på torget

Den här veckan pågår Krisberedskapsveckan i flera kommuner runt om i landet. På lördag kommer Linköpings kommun tillsammans med länsstyrelsen och Frivilliga resursgruppen att vara på plats på Stora torget för att bland annat informera om Linköpings trygghetspunkter. Tältet är bemannat  den 11 maj klockan 10.00-15.00. Förutom utdelning av informationsmaterial kommer kaffe att serveras. Besökare kan även vara med och tävla om fina priser som är bra att ha vid kris. Under dagen kommer även Östergötlands landshövding och politiker att finnas på plats.

Text: Fredrik Kliman