Australiens rosa kaniner under Brokindsleden

19 november 2019 | Kommun & politik, Stadsplanering & trafik, Uppleva & göra, Bygga, bo & miljö
I en tunnel under Brokindsleden möts cyklister och gångtrafikanter bland Australiens kullar och rosa kaniner. "Det ska kännas tryggt och roligt att komma in i tunneln" säger konstnär Cecilia Uhlin.
Konstverk i tunneln vid Brokingsleden. Natur och röda kaniner.

Bild: Cecilia Uhlin

Konstverket är en del av ett trygghetsprojekt som har pågått i fyra år. Flera tunnlar har under den tiden fräschats upp. Skymmande buskar har tagits bort, ny belysning har monterats och i en del fall har tunnlarna försetts med konstverk.

Tunneln under Brokindsleden är en del av cykelleden som löper från Sturefors via Ekholmen, Berga och Johannelund in mot city. Men också gångtrafikanter passerar här. Konstverket som har monterats på väggarna består av bilder som har bränts in i emaljplattor. Grundmotivet är kullar från en nationalpark i Australien som Cecilia fotograferade när hon reste där. Men i konstverket finns också motiv från djungeln och rosa kaniner.

– De rosa kaninerna var en kul grej.

Down under

Cecilias verk heter ”Down under”.  Det är både smeknamnet på Australien och syftar på tunnelkonstruktionen i sig. De varma färgerna i landskapet passade bra i tunneln, tycker Cecilia.

– Jag fick fria händer bortsett från att den orangea färgen som finns i cykellänkens logga skulle finnas med. Motivet fick inte vara störande. Det skulle kännas tryggt och roligt att komma in här.

2016 avsattes pengar för fyra år framåt för att öka tryggheten i tunnlarna i Linköping. Projektledare för detta är Bo Karlsson, driftingenjör på Stadsmiljökontoret. 2018 började han samarbete med landskapsarkitekt Linda Moström som arbetar på samma kontor.

De gillar konstverket, tycker det är fint.

– Och det är bra med emaljplattor, för det är lättare att ta bort klotter från dem än från betong, säger Bo.

Bo Karlsson besökte tunneln när konstverket höll på att monteras. 
Foto: Eva-Karin Strand Wåtz

Pengarna

Pengarna för trygghetsprojektet, cirka en halv miljon kronor per år, har tagits från samhällsbyggnadsnämndens investeringsbudget. En procent av miljö- och samhällsbyggnadsnämndens investeringsbudget går till offentligt konst på gator, torg och i parker.

Linda Moström är ansvarig för konstbudgeten. Hon har när det gäller konsten i tunnlarna samarbetat också med LOOK (Linköping Offentlig konst) som är en del av konsthallen Passagen. LOOK har ansvar för den konstnärliga kvaliteten och upphandling av konstnärer.

– Under nästa år tappar vi kopplingen till trygghetsprojektet. Vi tycker att vi har fått mervärde i båda projekten i och med det här samarbetet. För tillfället är inga fler tunnelprojekt på gång men vi hoppas att vi kan få fortsätta medel till det efter utvärderingen, säger Linda.

Detta har gjorts i Trygghetsprojektet

  •  2016 gjorde man i ordning belysningen i tre tunnlar i Lambohov och i en vid Braskens bro
  • 2017 förbättrades belysningen i tre tunnlar längs cykellänken på Grenadjärgatan, Industrigatan (vid infarten till Rydsspåret) och vid Västra vägen.
  • 2018 målades väggarna vita i tunneln mellan Bergsvägen och Abisko. I en del av tunneln målades ett konstverk i samarbete mellan ungdomar från Ung Puls.
  • 2018 målades konstverk i två tunnlar i Berga och belysningen i bägge tunnlarna förbättrades.
  • 2018 sattes ett konstverk på emaljplattor upp i Ljungsbro, vid blåsvädret.

– Det vi har lärt oss är framför allt att inte måla väggarna vita. När man klottrar på väggarna blir det väldigt dyrt att ta bort eftersom färgen följer med och väggarna måste målas om. Däremot har emalj visat sig fungera bra vid klottersanering. Det är som glas, därför är det lätt att ta bort färg som målats på. Men det är dyrt. Jag hoppas att vi fortsätter med utsmyckningar i tunnlarna, det är fint och det har varit ett intressant projekt, säger Bosse.

Detta är LOOK

En procent av byggkostnaden vid ny-, om- och tillbyggnad av offentliga lokaler, platser och byggnader avsedda för offentlig verksamhet, avsätts till konstnärlig gestaltning. Linköping offentlig konst (LOOK), som är en del av Passagen Linköpings Konsthall driver, samordnar och kvalitetssäkrar konstprojekten och ansvarar för dess genomförande.

Text: Eva-Karin Strand Wåtz