Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Tyck till om detaljplan för Universitetssjukhuset

30 september 2020 | Bygga, bo & miljö
Under hösten är ett förslag till ny detaljplan för området Ekkällan på samråd. Detaljplanen innefattar Universitetssjukhuset och beskriver hur området kan utvecklas för att kunna möta framtida lokalbehov för vård, utbildning och forskning.

En vision över hur Universitetssjukhusets södra entré kan komma att se ut i framtiden. Bild: Carlstedt arkitekter.

Sammanfattningsvis går förslaget ut på att sjukhuset ska kunna växa över de parkeringsytor som finns i den sydvästra delen av området. Den södra entrén och kollektivtrafikhållplatsen ska kunna förbättras och nya sjukhusparker anläggas ner mot Tinnerbäcken. Förslaget innebär att Universitetssjukhuset har möjlighet att bli ungefär 50 procent större än idag.

Den tänkta utvecklingen kan ske i etapper över flera år och utifrån de behov som Region Östergötland ser.

– Universitetssjukhuset är en viktig verksamhet för Linköpings kommun. Förslaget på ny detaljplan ger Universitetssjukhuset goda möjligheter att utveckla vårdmiljöerna för regionens invånare för lång tid framöver, säger samhällsbyggnadsnämndens ordförande Muharrem Demirok (C).


Illustration över området. Planområdet är inringat med rött streck. Mörkgröna kuber visar detaljplaneförslagets förslag på ny bebyggelse. Kuberna är generella och visar hur området maximalt kan byggas ut. Bild: Carlstedts arkitekter

Utvecklingen av Universitetssjukhusets område är nödvändig av flera anledningar. Andelen äldre i vårt samhälle kommer att öka, vilket kommer att påverka det totala vårdbehovet hos befolkningen. Dessutom kommer nya krav på flexibla byggnader och lokaler för vårdverksamhet att uppstå i framtiden. Även utvecklingen inom forskningen kommer att kräva nya typer av lokaler som kan anpassas för olika specialområden och högteknologisk utrustning.

– För oss som bor och arbetar i Linköpings kommun är det såklart viktigt att områdets utveckling fungerar ihop med resten av staden och kommunen. Styrande för vår stadsutveckling är att vi utvecklar staden samtidigt som vi bygger vidare på de starka värden som Linköping redan har. Jag tycker att förslaget har tagit stor hänsyn till detta, säger Muharrem Demirok (C).

Universitetssjukhuset i Linköping har cirka 7 000 anställda och 2 500 studenter rör sig regelbundet inom området. Cirka 8000 personer har sin arbetsplats inom området. Sjukhuset bedriver högspecialiserad vård och har ett upptagningsområde på cirka en miljon invånare. 

Under perioden 30 september till 11 november 2020 går det att tycka till om den föreslagna detaljplanen.