Tyck till om ditt vatten

12 mars 2019 | Bygga, bo & miljö
I slutet av mars hålls ett öppet möte med Stångåns vattenråd. Mötet är en chans för alla intresserade att vara med och påverka arbetet för en bättre vattenkvalitet i lokala sjöar och vattendrag.

Foto: Johan Hammar

På mötet, som i år hålls i Vimmerby, deltar fotografen och inspiratören Johan Hammar. Han har dokumenterat Sveriges sötvatten och förbättringsåtgärder under en tvååriga resa. På mötet visar han sina unika bilder och berättar om små åtgärder som kan göra stor skillnad för vattenkvaliteten.

I Linköping görs insatser för att förbättra kvaliteten på vattnet i bland annat Stångån. Ett exempel är det fiskomlöp i Nykvarn och de biotopförbättrande åtgärderna vid Tannefors som byggs just nu. De insatserna kommer skapa fria vandringsvägar för fisk och annan fauna upp till Tannefors.

– Stångån är en stor resurs för staden Linköping och betydelsen kommer öka i och med att resecentrum flyttas på östra sidan ån, att staden växer över ån och att ån blir central i Linköping, säger Håkan Lundberg, kommunekolog.


Foto: Johan Hammar

Bra kvalitet på vattnet är viktigt för att staden ska kunna använda vattnet som dricksvatten, för bad, för fritidsfiske och olika typer av vattenburna fritidsaktiviteter såsom båtliv längs Kinda Kanal, kajak och kanot längs kanotleden.

– Trots att Stångån inte uppnår god ekologisk status så är det god badvattenkvalitet i kommunens badplatser längs Stångån. Hög kvalitet på dricksvattnet och rik tillgång på fisk, avslutar Håkan Lundberg.


Foto: Johan Hammar

 

Datum: Torsdag 21 mars

Tid: 18.00 – 21.00

Plats: Astrid Lindgrens Näs, Prästgårdsgatan 24 Vimmerby

 

Text: Sofie Berlin