Tyck till om Gamla Linköpings julmarknad

8 januari 2020 | Uppleva & göra
Besökte du Gamla Linköpings julmarknad 2019? För att förbättra och utveckla julmarknaden till kommande år genomför vi just nu en enkätundersökning.

Enkäten riktar sig till dig som besökte julmarknaden i Gamla Linköping under 2019. Syftet med enkäten är att samla in underlag kring hur julmarknaden kan förbättras inför kommande år.

- Vi provade en hel del nya grepp i vårt största evenemang, Gamla Linköpings julmarknad, 2019. Vi vill därför gärna veta hur besökarna på julmarknaderna upplevde förändringarna säger Tina Karlsson From, museichef.