Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Tyck till om kommunen med SCB

15 september 2021 | Kommun & politik
161 kommuner deltar i årets medborgarundersökning som genomförs på uppdrag av SCB. Linköping är en av kommunerna där slumpmässigt utvalda invånare får tycka till om sin kommun och dess verksamheter.
Vy över Linköpings stad

I SCB:s medborgarundersökning får deltagarna tycka till om sin kommun.

Några av de områden som undersöks i år är skola och omsorg, trygghet i samhället, boende och boendemiljö, jämlikhet och integration samt förtroende.

– Undersökningen ger bland annat svar på frågor om hur olika grupper i kommunen tycker att verksamheter, samhällsservice, klimat- och miljöarbete och underhåll av den offentliga miljön i kommunen fungerar. Svaren kommer vi att använda för att utveckla verksamheter och tjänster. Resultaten kommer vi att redovisa på linkoping.se, säger Jenny Bolander, kvalitetsstrateg, Linköpings kommun.

Slumpmässigt utvalda deltagare

Det är möjligt att jämföra kommunens resultat med andra kommuner och riket som helhet för att se hur den egna kommunen ligger till.

Enkäten skickas ut till slumpmässigt utvalda kommuninvånare. Det är frivilligt att delta men varje svar är viktigt för att ge en bild om Linköpingsbornas syn på kommunen.

– Är man inte en av de utvalda deltagarna men ändå vill lämna in synpunkter går det att göra genom att till exempel lämna in ett Linköpingsförslag, säger Jenny Bolander.

Medborgarundersökningen från SCB skickas ut till deltagarna under september. Svaren ska vara SCB tillhanda den 3 november, då stänger insamlingen. Detta innebär att postenkäter måste postas senast den 29 oktober. Sista dag att besvara enkäten på webben är 3 november klockan 12.00.

Chatta
Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: