Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Tyck till om kommunens klimatarbete

1 juni 2021 | Kommun & politik
Vad kan Linköpings kommun göra för att bidra till ett bättre klimat? Och hur kan du själv minska din klimatpåverkan? Nu vill vi veta hur Linköpings kommun kan underlätta för dig att agera mer klimatsmart.
Linda Malmén bland färgglada kuber som illustrerar de olika globala hållbarhetsmålen.

Hållbarhetschef Linda Malmén. Foto: Örjan Karlsson

Linköpings kommun håller på att arbeta fram ett nytt klimat- och energiprogram med långsiktiga mål för kommunens klimatarbete. De nya målen ska komplettera målet om ett koldioxidneutralt Linköping 2025. Nu behöver vi Linköpingsbornas hjälp att ta fram förslag till  åtgärder.

För att vi ska kunna ta fram förslag till åtgärder vill vi höra hur du som bor, vistas och verkar i Linköpings kommun vill vara med och bidra till arbetet. Därför har vi tagit fram en enkät med några enkla frågor som vi hoppas att så många som möjligt vill besvara, säger hållbarhetschef Linda Malmén.

Genom att svara på enkäten har du möjlighet att ge inspel på hur du ser att Linköpings kommun kan bidra till ett bättre klimat. Förutom att besvara enkäten finns det också möjlighet att anmäla sig till en fokusgrupp som kommer att jobba vidare med frågan. 

– Ta chansen och var med och påverka kommunens framtida klimatarbete, säger Linda Malmén.