Tyck till om Linköpings kulturarv

3 mars 2020 | Uppleva & göra
Vad gör Linköping unikt och vad skulle du vilja föra vidare till kommande generationer? Just nu pågår ett EU-projekt där invånarna i Linköping och några andra europeiska städer kan tycka till om sitt kulturarv.

Projektet heter Part-Her och handlar om att skapa delaktighet bland Europas medborgare kring frågor om kulturarv. Just nu går det att fylla i en enkät där allmänheten kan ge förslag på vad man tycker karaktäriserar sin stad. Det kan till exempel vara en tradition, en byggnad, ett offentligt konstverk, en symbol, en maträtt eller en naturtyp.

– Det är en form av medborgardialog kring värdet av kulturarv, säger Tina Karlsson From, chef för Friluftsmuseet Gamla Linköping och ansvarig för EU-projektet i Linköping.

Förutom Linköping deltar Parma i Italien, Dénia i Spanien, Tours i Frankrike, Konavle i Kroatien och Kassel i Tyskland.

Bredden är viktig

Alexandru Babos är Linköpings stadsantikvarie och arbetar också med projektet. Han betonar att förslagen på kulturarv kan vara både materiella och immateriella.

– Det immateriella kan bland annat vara traditioner, berättelser, dialekter eller musik. Det materiella kan till exempel vara gatumöbler, fornlämningar eller byggnader. Det är viktigt att se hela bredden av kulturarvet, säger han.

Av de förslag som hittills har kommit in märker Tina Karlsson From att det är ganska få som fokuserar på det immateriella.

– Där ser vi en skillnad mellan Sverige och andra länder. I Sverige verkar immateriellt kulturarv som begrepp vara mer okänt. Där har vi ett jobb att göra. Det finns ju mycket i kulturarvet som man inte kan ta på.

Olika förslag

Hon hoppas också få in förslag utöver de mer uppenbara, som domkyrkan och Gamla Linköping.

– Vi vill gärna veta vad man tänker ute i kommunen, i de mindre orterna. Vilket kulturarv finns det där som människor tycker är viktigt?

En person kan peka ut flera aspekter som förknippas med ens kulturarv. Och nu hoppas Tina Karlsson From och Alexandru Babos att många Linköpingsbor ska engagera sig.

– Det är en sak att som specialist bedöma att något har ett allmänt intresse, och en annan sak att höra vad allmänheten egentligen tycker är intressant eller inger en hemkänsla, säger Alexandru.

Karta med kulturarv

Tanken är att projektet bland annat ska resultera i en kulturarvskarta som bygger på resultaten från kartläggningen.

– För oss som arbetar i Gamla Linköping är det också viktigt att få in den här kunskapen eftersom vi berättar om det lokala kulturarvet. Det ger oss stoff till framtida projekt, säger Tina.

Det går att besvara enkäten till slutet av november. Du hittar enkäten via länken nedan, där du också kan läsa mer om projektet:

Text: Per Conning