Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Tydligare samspel genom ett förväntansdokument

12 augusti 2020 | Förskola & utbildning
Under våren 2020 beslutade de ansvariga nämnderna för grund- och gymnasieskolan att införa ett gemensamt förväntansdokument mellan skola och hem. Allt för att tydliggöra hur viktigt det är med ett bra samspel för att eleven ska uppnå sin fulla potential i skolan.
En tjej gör en anteckning i ett block. bredvid sig dolika delar elektronik och ett par hjul

Genom att införa ett förväntansdokument som vårdnadshavare i början av varje skolstart får ta del av klargörs både skolan och hemmets roller i elevens utbildning.

– Lärarna har till uppgift att förmedla kunskap så att eleverna lär sig så mycket som det bara går. Men det är inte lärarnas uppgift att se till att eleverna kommer i tid eller är utvilade och förberedda när de kommer till skolan. Det ansvaret ligger på vårdnadshavare.Vi vill skapa en ökad samsyn kring ansvarsfördelningen och på så vis skapa ännu bättre förutsättningar för eleverna att lära sig så mycket som möjligt, säger Åsa Wennergren (L), kommunalråd med sektorsansvar för utbildning.

Dokumentet kommer att kommuniceras ut vid varje skolstart tillsammans med annan nödvändig information. Det kommer också finnas på varje grundskolas och gymnasieskolas webbplats för att lätt vara tillgängligt.

– Jag tror på tydlighet i alla sammanhang. Med det här förväntansdokumentet vill vi klargöra vem som ansvarar för vad. Dokumentet innehåller tydliga punkter om vad som kan anses ingå i föräldraskapet, vad som ligger i skolans uppdrag, och vad eleven själv behöver tänka på. Lärarna är proffs på att undervisa och ju bättre möjligheter de har att göra det, desto mer kommer eleverna att lära sig, säger Erik Östman (M), ordförande i barn- och ungdomsnämnden.

Skolorna börjar arbete med förväntansdokumentet från och med höstterminen 2020.

Text: Axel Svartling