Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Unga kan ta snacket om hedersrelaterat våld

22 november 2021 | Omsorg & hjälp, Förskola & utbildning
Kampanjen “Ta snacket” har i år hedersrelaterat våld och förtryck som tema. Den riktar sig till barn och unga mellan 13 och 18 år.

Du har rätt att älska vem du vill.

I år genomförs den internationella kampanjen “En vecka fri från våld” den 22-28 november. I samband med den arrangeras för tredje året i rad kampanjen “Ta snacket”. Kampanjen tar avstamp i barn och ungas rättigheter. Den riktar sig till barn och unga med erfarenhet av att själva leva i en hederskontex. Men den uppmuntrar också till att "ta snacket" och prata om hedersrelaterat våld och förtryck ur ett rättighetsperspektiv.

Plattformar

Kampanjen kommer till stor del att genomföras digitalt på plattformar där barn och unga befinner sig, till exempel Instagram och Snapchat. Budskapet som kommuniceras är att barn och unga har rättigheter och att det finns hjälp att få om dessa rättigheter kränks.

– Det är många barn och unga som blir begränsade i sitt livsutrymme av att omgivningen är oroliga för familjens heder. Begränsningarna kan ta sig uttryck i att flickor måste gå direkt hem från skolan och inte får välja vilka de umgås med, medan pojkar kan behöva bevaka sina syskon. Det kan också handla om barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning av flickor och kvinnor, säger Åsa Åbom, utvecklingsstrateg inom social hållbarhet på Linköpings kommun och projektledare för “Ta snacket”

Åsa Åbom anser att alla kan bidra till förändring genom att våga ställa frågor och lyssna på barn och unga som lever i en hederskontext.

Avskaffandet av våld 

Under kampanjveckan infaller den Internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor. Orange day, som den också kallas, initierades av FN 1999. Den 25 november hålls ljusmanifestationer på olika platser världen över. I Linköping anordnas en ljusmanifestation av Kvinnojouren Ellinor och Tjejjouren Beata med stöd av flera lokala föreningar och organisationer.

Stora torget

Den 25 november uppmanar FN hela världen att uppmärksamma och manifestera mot våld mot kvinnor. För att uppmärksamma dagen kommer vissa byggnader i Linköping att lysas upp i orange.

Ljusmanifestationen hålls den 25 november på Stora torget med start klockan 17.00. Under manifestationen kommer tal att hållas, bland annat av kommunalråd Annika Krutzén, Simon Fuller från “Män Linköping” och Dragana Pavlovic från Kvinnojouren Ellinor och Tjejjouren Beata. Dessutom kommer elever från Lunnevads folkhögskola musicera och Den akademiska damkören Linnea sjunga.

Synliggöra

– Det är viktigt att synliggöra omfattningen av mäns våld mot kvinnor, den 25 november är en påminnelse om det. Genom en ljusmanifestation markerar vi mot det våld som kvinnor och flickor utsätts för dagligen världen över.

– Genom att i olika sammanhang prata om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck kan vi möjliggöra för fler att få sina rättigheter tillgodosedda och att få leva ett liv fritt från våld, säger Åsa Åbom.

Kampanjen

Kampanjen “En vecka fri från våld” är initierad av Unizon och MÄN och stöds i år av Jämställdhetsmyndigheten, Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Länsstyrelserna. Kampanjen “Ta snacket” utgår från kommunens handlingsplan mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. Den är ett regionalt samarbete mellan offentliga och ideella aktörer i länet.

Läs mer på vår hemsida via länken.

 

Chatta
Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: