Hoppa till huvudinnehåll

Unga röster om tryggheten i Linköping

12 maj 2023 | Kommun & politik
Ungas röster och upplevelser är viktiga för att skapa ett Linköping för alla. Under maj kommer kommunen att genomföra en trygghetsundersökning bland kommunens unga i åldern 13-25 år. Undersökningen består av en digital enkät med sex frågor.
Sex ungdomar går på en gångväg med träd i bakgrunden. alla bär någon bok eller anteckningsblock

En enkät om tryggheten i Linköping riktar sig till ungdomar mellan 13-25 år. Foto: Mostphotos

Upplevd trygghet

Syftet med enkäten är att fånga ungas röster om upplevd trygghet i Linköping. Varje röst är viktig för att bättre få koll på vad som påverkar ungas känsla av trygghet och otrygghet i kommunen för att kunna jobba med tidiga, förebyggande och trygghetsskapande åtgärder. Den är också en del i ledet att förstå hur unga kommuninvånare vill kommunicera vid behov av stöd och hjälp samt om de känner till socialtjänsten.

– Vi genomför enkäten för att få en bättre förståelse kring hur våra unga kommuninvånare upplever sin kommun sett ur ett trygghetsperspektiv, om de känner till socialtjänstens arbete samt hur de vill kommunicera vid behov av stöd. Till exempel om de föredrar att prata över telefon, över chatt eller genom fysiskt möte. Alla de delar är viktiga för oss att förstå för att kunna leverera en bra välfärdsservice, säger Johanna Palmstierna, utvecklingsledare på centrum för forskning och utveckling (FoU), Linköpings kommun.

Resultaten presenteras

Resultatet från enkäten kommer att sammanställas och bland annat presenteras för unga i Linköping. Enkätsvaren kommer också att kunna användas av de som arbetar med trygghetsprogram och trygghetsråd inom Linköping för att utveckla sitt arbete med trygghetsarbete i stadsdelarna utifrån ett ungdomsperspektiv.

 

 

Senast ändrad den 12 maj 2023

Senaste nytt

De är två av landets främsta unga entreprenörer
Sommar på gång - då öppnar Tinnis
Nationaldagsfirande i Gamla Linköping
Det hände på fullmäktige i maj
Hon hjälper unga att påverka
Bredband på landsbygden - Linköping i framkant
Eldningsförbud utfärdat i hela Östergötland
Ökad trygghet vid Linköping arena