Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Hjälp med hälsa och sex på Ungdomshälsan

23 december 2020 | Omsorg & hjälp
Den 1 januari byter Ungdomsmottagningen namn till Ungdomshälsan. Stödet är idag till för personer upp till 26 år men det kommer att riktas om till personer mellan 13 och 21 år.
Kurator Hessica Mattila arbetar på Ungdomsmottagningen

Jessica Mattila är kurator på Ungdomsmottagningen som kommer att byta namn till Ungdomshälsan.

Namnbytet sker vid årsskiftet, men inriktningen mot den nya åldersgruppen kommer att träda i kraft successivt. Först måste arbetssättet och sökvägarna för åldersgruppen 22 till och med 25 år vara klara. Ingen i den äldre målgruppen ska avvisas under omställningsperioden.

Hela landet

Strävan är att benämningen Ungdomshälsan ska användas i hela landet och det är ett led i att ungdomar och unga vuxna ska få likartad vård.

Ungdomsmottagningen är idag en mottagning med barnmorskor, psykolog, läkare och kuratorer. De arbetar med fysisk och psykisk hälsa för ungdomar och unga vuxna mellan 13 och 26 år.
På mottagningen kan de exempelvis få hjälp med rådgivande samtal, dagen- efter- piller, preventivmedel och att testa sig för könssjukdomar.

-Vi kommer att lägga mycket fokus på det positiva och förebyggande arbetet i de yngre åldrarna. Vi vill lyfta ungdomarnas psykiska och fysiska hälsa, säger Elias Vardi, chef för Ungdomsmottagningen.

Samarbete

Ungdomsmottagningen drivs i samverkan mellan Region Östergötland och kommunen. Efter årsskiftet kommer kommunen att ta hand om ungdomar mellan 13 och 21 år. Region Östergötland tar hand om insatser till personer mellan 22 och 25 år.

Ungdomshälsan är till för personer som bor i Östergötland. Hit kan ungdomar komma för att prata med vuxna om hur de mår, om hälsa, sex och om andra känsliga och intima frågor. De kan få råd och stöd och kvalificerade bedömningar.

-Skillnaden kommer vara att vi ska arbeta ännu mer förebyggande och arbeta ännu mer mot skolorna. Det kommer vi kunna kunna göra mer då vi sänker åldern, säger Elias Vardi.

Text: Eva-Karin Strand Wåtz